Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt alleen maar nijpender. Het aantal vacatures blijft oplopen en scholen laten weten dat het alsmaar moeilijker wordt om goede mensen te vinden. 

Voor zo'n 20 procent van de vacatures die in het schooljaar 2017/2018 openstonden, was na drie maanden nog niemand gevonden, schrijft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een woensdag verschenen brief aan de Tweede Kamer. Een jaar eerder was dat aandeel nog 13 procent.

Voor maar liefst 70 procent van de openstaande functies solliciteerden minder dan vijf mensen. In het voorgaande schooljaar lag dat percentage op 43 procent.

Het aandeel tijdelijke krachten in het onderwijs, zoals uitzendkrachten of payrollers, is gestegen. In 2012 ging nog 2 procent van alle personeelskosten naar mensen die niet in loondienst zijn. In 2017 was dat aandeel verdubbeld naar 4 procent. Of dit alleen leraren of ook andere functies betreft, weet Slob niet.

Kwart van leraren gaat komende jaren met pensioen

Leraren op basisscholen zijn relatief oud. Ongeveer een kwart is 55 jaar of ouder. Zij zullen de komende jaren met pensioen gaan.

Een andere reden voor het aanhoudend tekort is dat minder mensen de afgelopen jaren de pabo-opleiding hebben afgerond. De verwachting is wel dat dit de komende jaren gaat veranderen. In het huidige studiejaar zijn er 10 procent meer studenten dan een jaar eerder.

Pabostudenten hebben daarnaast een grotere kans om snel werk te vinden na het behalen van hun diploma. In 2017 vond 88 procent van de afgestudeerden binnen zes maanden werk. In 2013 ging het nog om 83 procent.

Praat mee!

  • Heb jij kinderen die op de basisschool zitten? Laat in de NUjij-reacties weten of jij wat merkt van het lerarentekort.