Vorig jaar zijn 210 minderjarige asielzoekers verdwenen uit opvanglocaties voor gezinnen, dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van 2017. In dat jaar kozen nog 170 asielkinderen voor de illegaliteit.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt deze cijfers, na berichtgeving door de Volkskrant.

In totaal hebben 360 asielzoekers de opvanglocaties in 2018 verlaten. In het voorgaande jaar ging het om 330 volwassenen en minderjarigen.

De stijging is opvallend, omdat het aantal bewoners van de zes locaties die onderdak aan uitgeprocedeerde gezinnen bieden, afnam van 1.770 naar 1.300, schrijft de krant.

Kanttekening daarbij is dat het aantal weggelopen minderjarigen wel lager is dan in 2015 en 2016. In die jaren besloten respectievelijk 190 en 230 kinderen onder te duiken.

'Mensen vertrekken uit angst voor uitzetting'

Volgens Martine Goeman, jurist bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children, gaan deze mensen ervandoor, omdat ze bang zijn het land uitgezet te worden. "De angst voor detentie en uitzetting is zo groot, dat gezinnen de illegaliteit verkiezen boven terugkeer naar het land van herkomst, waar ze geen perspectief hebben", zegt ze tegen de de Volkskrant.

Ook de sobere omstandigheden van de gezinslocaties doen geen goed, zegt Goeman. Die locaties zijn ingericht op terugkeer, maar veel mensen kiezen ervoor om door te procederen. Dit heeft tot gevolg dat ze soms jarenlang in zo'n sobere locatie zitten.

De woordvoerder van het COA kan dat niet bevestigen. "Dit zijn de kale cijfers. Het gaat om personen die zich twee weken lang niet hebben gemeld. In theorie kan het zijn dat ze daarna alsnog opduiken, maar dat is niet verwerkt in deze cijfers."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!