Staatsbosbeheer heeft in de periode van 10 december tot en met 8 januari 134 edelherten afgeschoten, meldt de organisatie dinsdag.

De komende maanden moeten nog bijna zeventienhonderd edelherten worden afgeschoten. De provincie Flevoland wil dat Staatsbosbeheer in totaal 1.830 edelherten afschiet.

De rechter oordeelde in december na maanden dat Staatsbosbeheer ruim achttienhonderd edelherten mag afschieten. De organisatie doet dat in opdracht van de provincie Flevoland.

Er is op vijftien dagen geschoten. Dit betekent dat gemiddeld tien herten per dag zijn gedood. Dat zijn er minder dan twintig per dag, het aantal dat Staatsbosbeheer nastreefde.

Om dat aantal de komende tijd wel te halen, gaat Staatsbosbeheer op meer dagen dieren afschieten. De organisatie verwacht later in de winter ook meer herten te kunnen afschieten, omdat de dieren dan makkelijker te benaderen zijn.

Staatsbosbeheer mag tot 1 april afschieten

De verleende schietvergunning geeft Staatsbosbeheer de ruimte om tot 1 april edelherten af te schieten. Vanaf 1 september mag de organisatie het afschieten dan weer hervatten.

Van de 134 geschoten edelherten zijn er 122 verkocht aan een poelier uit Amsterdam. Dat doet Staatsbosbeheer al jaren met geschoten wild uit natuurgebieden.

Zieke dieren zijn naar een destructiebedrijf gebracht en een klein deel van de geschoten herten laat Staatsbosbeheer achter in de natuur voor aaseters.

Nieuwe inrichting gebied moet weer zeldzame vogels trekken

De provincie wil de Oostvaardersplassen opnieuw inrichten. Daarom moet het aantal edelherten tot 490 teruggebracht worden.

Uit het gebied moeten ook 450 konikpaarden verdwijnen, maar die kunnen worden verplaatst. Dat gebeurt pas aan het eind van de winter. 

Voor edelherten zou verplaatsen tot te veel stress leiden. Daarom was volgens de provincie afschieten de enige optie. De tweehonderd heckrunderen in de Oostvaardersplassen kunnen daar wel blijven leven.

Als er minder grote grazers in de Oostvaardersplassen leven, verwacht de provincie Flevoland dat de begrazingsdruk omlaaggaat. Mogelijk komen zeldzame vogelsoorten daardoor terug in het gebied. Na het ontstaan van de Oostvaardersplassen zorgden die zeldzame vogels er ook voor dat het gebied werd aangemerkt als beschermd Europees natuurgebied.

Het is nog niet bekend wanneer de 1.830 edelherten in de Oostvaardersplassen moeten zijn afgeschoten.