Een deel van de grond van een oude NAM-boorlocatie op Ameland die dinsdag in zee is gespoeld was vervuild, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan NU.nl. De stormachtige wind sloeg een stuk grond weg.

In totaal is er volgens de woordvoerder 4.400 kuub grond en zand de zee in gespoeld bij het Waddeneiland. Daarvan was een deel vervuild met diesel en barium. Die laatste stof komt vrij bij het boren in de grond.

Volgens de NAM is de vervuiling niet meer te traceren doordat de vervuilende stoffen al zijn opgelost in het zeewater. "De milieuverontreinigende effecten zijn hoogstwaarschijnlijk verwaarloosbaar", zegt de woordvoerder. Wel laat de NAM nog steeds onderzoek doen naar mogelijke milieuverontreinigende effecten van de vervuilde grond in zee.

De NAM heeft ook monsters genomen van het zand op het strand, maar daarin is geen vervuilde grond aangetroffen.

De NAM legde de boorlocatie in de jaren zestig in de duinen aan om een proefboring te doen. Tijdens die proefboring werd volgens de NAM geen winbare hoeveelheid aardgas gevonden, maar de locatie werd wel in stand gehouden. Volgens de woordvoerder was dat om onder meer mogelijke technologische ontwikkelingen af te wachten, waarna mogelijk wel gas gewonnen zou kunnen worden.

Locatie in 2016 definitief niet in gebruik genomen

In 2016 werd besloten dat de locatie definitief niet in gebruik genomen zou worden, waarna de locatie ook opgeruimd kon worden.

In eerste instantie was het de bedoeling dat die werkzaamheden in maart van dit jaar afgerond zouden zijn, maar dat proces wordt versneld. Wat nu de streefdatum is, kan de NAM nog niet zeggen. "We willen ons niet klemzetten door ons nu uit te spreken over een planning."

NAM neemt maatregelen om verdere afkalving te voorkomen

De NAM neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk volgende week maatregelen om te voorkomen dat meer stukken grond in zee kunnen verdwijnen. De grote zakken die tijdens de storm waren weggeslagen zijn teruggeplaatst en de NAM laat een damwand plaatsen die uiterlijk in de loop van volgende week klaar is. "Daarmee komt er een nog robuustere kering die afkalving van de grond tegen moet gaan."

De vervuilde grond op Ameland gaat de NAM ook afgraven, waardoor er na het opruimen van de boorlocatie geen kans op vervuiling meer is.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!