De metrolijn Noord/Zuidlijn wordt vanuit Amsterdam doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp. De betrokken partijen hebben eind vorig jaar overeenstemming bereikt over de wens om de vorig jaar geopende metrolijn door te trekken, aldus de luchthaven.

President-directeur Dick Benschop van Schiphol vertelt dat het niet meer de vraag is óf de Noord/Zuidlijn moet worden doorgetrokken, maar wanneer. Dit deed hij maandag op de nieuwjaarsreceptie van de luchthaven.

Volgens de topman is het moeilijkste deel van het megaproject al aangelegd en moet het mogelijk zijn het traject te verlengen. Verder moeten er stappen worden gezet in de internationale treinverbindingen en de uitbreiding van het station op de luchthaven.

Schiphol wil zo snel mogelijk het openbaarvervoersnetwerk uitbreiden. Volgens Benschop wordt hiervoor gewerkt aan een plan van de NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam.

Hij laat weten dat een eerste strategie bij de politiek in Den Haag ligt. De komende tijd wordt gesproken over de verdere invulling, zoals de financiering. "We willen niet alleen ons handje ophouden, maar ook iets meebrengen. Een soort offer you can't refuse", aldus Benschop.

Recordaantal klachten over geluidsoverlast Schiphol

Schiphol verwelkomde vorig jaar een recordaantal van 71 miljoen passagiers. Er kwamen dan ook meer klachten over geluidsoverlast binnen.

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) ontving van 11.500 mensen meldingen, een stijging van 36,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook kwamen drie keer zo veel klachten, meldingen en vragen binnen. In 2017 waren dat er nog 47.305.

Op dit moment wordt met bestuurders en bewoners gesproken over de toekomstige groei van de luchthaven, maar volgens Benschop is er nog veel meer nodig om het vertrouwen terug te winnen.

"Wij zullen maatregelen nemen in het belang van bewoners", zei hij. "Daarmee wil ik muren afbreken en bruggen slaan. Bijvoorbeeld tussen beleving en berekening van geluid, en tussen meten en rekenen. Wij zullen actief hinder beperken en investeren in leefbaarheid, in samenwerking met onze buurgemeenten."

Noord/Zuidlijn, fiets, ov, auto: hoe ga je het snelst door Amsterdam?
293
Noord/Zuidlijn, fiets, ov, auto: hoe ga je het snelst door Amsterdam?

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!