Honderden protestantse predikanten en voorgangers hebben zich met het ondertekenen van de zogeheten Nashvilleverklaring uitgesproken tegen lhbt's. Ze betogen dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen één man en één vrouw.

De Nashvilleverklaring is in 2017 in de VS opgesteld, het pamflet waar nu de handtekeningen onder zijn gezet is een vertaling hiervan. 

In de Nashvilleverklaring staat onder meer te lezen dat "goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen". Ook wordt gesuggereerd dat daarvoor "genezing mogelijk is". 

"Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen", zo is te lezen. 

Overigens is de verklaring alleen ondertekend door mannen.  

SGP-leider Van der Staaij heeft ondertekend

Een van de ondertekenaars is SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij, net als senator Diederik van Dijk van diezelfde partij. Dit zorgt voor veel kritiek in Den Haag. 

"Ik ken u als een kundige collega", richt D66-Kamerlid Rutger Schonis zich op Twitter rechtstreeks tot SGP'er Van der Staaij. "Daarom valt uw steun voor de Nashvilleverklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders."

Ook CDA-partijvoorzitter en voormalig predikant Ruth Peetoom is erg kritisch. "Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God", twittert zij. "Zo geloven en kerk zijn is voor mij helder belijden. De Nashvilleverklaring staat daar haaks op. Voor mij en vele anderen."

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs stelt dat de Nashvilleverklaring een stap terug in de tijd is. 

COC vindt de verklaring schadelijk

Astrid Oosenbrug, voorzitter van belangenorganisatie COC, noemt de Nashvilleverklaring een "schadelijk document voor orthodox-protestante lhbt’s en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars".

Met deze verklaring worden mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, terug de kast in gestuurd, vindt zij.