Deze jaarwisseling zijn in totaal 396 slachtoffers van een vuurwerkongeval op de Spoedeisende Hulpafdelingen van de ziekenhuizen behandeld, meldt VeiligheidNL. Dat zijn er 38 minder dan een jaarwisseling eerder, een daling van ongeveer 9 procent.

Van de slachtoffers die op de Spoedeisende Hulpafdelingen zijn binnengebracht was de helft jonger dan twintig jaar. Vorig jaar lag dat aantal met 52 procent iets hoger.

Zoals elk jaar waren de meest voorkomende letsels brandwonden en oogletsel.

Het meeste letsel op de Spoedeisende Hulp (SEH) kwam door vuurpijlen, illegale nitraten, sierpotten of -fonteinen en cakeboxen. In totaal werd 27 procent van de kwetsuren op de SEH-afdelingen veroorzaakt door illegaal vuurwerk (5 procent meer dan vorig jaar). Dit soort vuurwerk veroorzaakt ook de ernstigste verwondingen.

Het aantal slachtoffers dat tijdens de jaarwisseling bij Huisartsenposten is binnengebracht lag met achthonderd wel hoger dan een jaar eerder, toen het er honderd minder waren.

112 slachtoffers met brandwonden

Rond de feestdagen en jaarwisseling werden 112 slachtoffers met brandwonden binnengebracht bij de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. Bij ruim een derde was vuurwerk de oorzaak van de verwondingen. Bijna de helft van de slachtoffers viel tijdens Oud en Nieuw.

De Nederlandse Vereniging Traumachirurgie registreerde rond de jaarwisseling negentig patiënten met vuurwerkverwondingen. Vorig jaar waren dat er 95. 44 procent van de slachtoffers raakte gewond door vuurwerk van anderen. 

Het Oogziekenhuis in Rotterdam meldde na de jaarwisseling dat zeventien patiënten waren binnengebracht met letsel door vuurwerk. Dat zijn er vier meer dan een jaar eerder. 

VeiligheidNL noemt het opvallend dat jongeren onder de 20 jaar relatief meer brandwonden opliepen en vuurwerkslachtoffers vam twintig jaar of ouder relatief meer oogletsel. De organisatie denkt dat dat komt doordat volwassenen minder vaak een vuurwerkbril opzetten dan kinderen.

Voor hoeveel slachtoffers zorgen de legale pijlen en rotjes?
77
Voor hoeveel slachtoffers zorgen de legale pijlen en rotjes?