De Groningse communistenvoorman Hans Heres (72) is overleden. Heres, decennialang raadslid en wethouder in het uiterste noordoosten van het land, was een van de laatste boegbeelden van de communisten in Nederland.

Heres begon als grondwerker in het straatarme Oost-Groningen, maar ging al gauw de politiek in. Hij sloot zich net als zijn vader aan bij de communisten, die in gemeenten als Beerta en Reiderland tientallen jaren de dienst uitmaakten.

Maar met de wereldwijde teloorgang van het communisme en een reeks gemeentelijke herindelingen zagen de communisten ook in die contreien aan het eind van de vorige eeuw hun macht afbrokkelen. Toch hield Heres het nog tot 2001 vol als wethouder, waarmee hij de laatste communistische bestuurder was van Nederland.

Heres paste ervoor begin jaren negentig samen met andere linkse partijen op te gaan in GroenLinks. Hij zette zijn schouders liever onder de NCPN, die de Communistische Partij in Nederland wil voortzetten.

Heres heeft zaterdag zijn "strijd verloren", schreef zijn broer op Facebook.