De heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen mogen de komende winter worden bijgevoerd als er te weinig voedsel is. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben dat laten weten aan Staatsbosbeheer.

Met deze maatregel wil de provincie voorkomen dat de paarden en runderen de komende winter te weinig te eten hebben. Het bijvoeren geldt niet voor de edelherten in het gebied.

De afgelopen winter leidde het gebrek aan voedsel tot protesten bij de Oostvaardersplassen. In eerste instantie wilde de provincie Flevoland de dieren niet bijvoeren, maar na de grote maatschappelijke onrust week de provincie van dat beleid af.

Het aantal grazers in de Oostvaardersplassen wordt de komende tijd drastisch teruggebracht. Er moeten onder meer achttienhonderd edelherten worden afgeschoten zodat er maar zo'n vijfhonderd dieren overblijven.

Afschieten moet voorkomen dat gebied wordt kaalgevreten

Dat moet ervoor zorgen dat het gebied niet kaalgevreten wordt, waardoor zeldzame vogels zich mogelijk weer in het gebied gaan vestigen.

Een deel van de afgeschoten dieren zal worden gebruikt voor menselijke consumptie. Daarnaast laat Staatsbosbeheer een deel van de kadavers liggen voor andere dieren in het natuurgebied.

Provincie last 'tussenjaar' in om klus te klaren

De provincie verwacht niet dat de operatie voor de komende winter is afgerond, meldt Staatsbosbeheer op haar website. Daarom wordt indien nodig een 'tussenjaar' ingelast.

De edelherten, konikpaarden en heckrunderen werden in de jaren tachtig geïntroduceerd in het unieke natuurgebied. Het idee was om in de Oostvaardersplassen de natuur op z'n beloop te laten en alleen bijna stervende dieren uit hun lijden te verlossen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!