De kwaliteit van schoolexamens in het voortgezet onderwijs is niet gegarandeerd, concludeert de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering. De commissie stelt dat middelbare scholen meer aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van examens.

De commissie onderzocht op verzoek van de VO-raad de kwaliteit van examens na het debacle op VMBO Maastricht van afgelopen zomer. Daar moesten 353 leerlingen hun examen opnieuw doen, omdat hun examen ongeldig werd verklaard.

Volgens de commissie is het aantal toetsen vaak te hoog en bestaat er weinig samenhang tussen de examenvakken. De commissie stelt dat het zou helpen als de deskundigheid van de docenten en de schoolleiding wordt vergroot. Zo zou elke vaksectie een examenexpert moeten hebben die kan toezien op de samenhang tussen de vakken.

De onderzoekers pleiten voor examencommissies met een bevoegdheid die in de wet is vastgelegd. De commissies zouden uit docenten moeten bestaan. Op ruim een kwart van de scholen is momenteel zo'n commissie actief.

De Commissie Kwaliteit Schoolexaminering komt met de aanbeveling om het schoolexamen een afsluitend karakter te geven, in plaats van de huidige verzameling toetsen. In het onderzoek kwamen geen signalen van grootschalige onregelmatigheden op andere scholen dan het VMBO Maastricht naar voren.

Minister ziet 'waardevolle aanbevelingen'

Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) vindt dat het rapport "waardevolle aanbevelingen" bevat, maar voegt eraan toe dat de scholen zelf over de schoolexamens gaan. "Met de meeste aanbevelingen kunnen scholen bij wijze van spreken morgen aan de slag. Het punt van de examencommissie pakken we graag samen met hen op."

De VO-raad vindt dat er op alle niveaus meer aandacht moet komen voor de examens. "Door de sterke focus op het centraal examen is het schoolexamen op scholen in het overheidsbeleid en in het onderwijstoezicht ondergesneeuwd'', concludeert de raad.

Volgens de organisatie moeten besturen, schoolleiders en docenten weer de ruimte krijgen om het schoolexamen een volwaardige plek te geven in het onderwijs.

Praat mee!

  • Werk jij als docent op het voortgezet onderwijs? Laat dan in de NUjij-reacties weten wat je van de aanbevelingen van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering vindt!