Twee zogenoemde bellenschermen die in augustus bij de Noordersluis in IJmuiden werden geplaatst als maatregel tegen verzilting van het Noordzeekanaal, zijn door Rijkswaterstaat uitgeschakeld.

De aanvoer van zoet water via de Rijn is inmiddels dusdanig gestegen, dat er weer voldoende water is om het zoute water dat via de sluizen bij IJmuiden naar binnen stroomt, terug te spoelen naar zee.

De luchtbellen in de schermen beperkten de uitwisseling van het zoute zeewater en het zoetere water van het Noordzeekanaal, zodra de sluisdeuren opengingen voor scheepvaart.

Het bellenscherm produceert een 'gordijn' van opborrelende luchtbellen, waarmee zout water kan worden tegengehouden. De maatregel was nodig omdat verschillende waterwegen door de extreme droogte van afgelopen zomer te zout dreigden te worden.

De Noordersluis is de grootste en diepste sluis van het sluizencomplex bij IJmuiden, waar het meeste zout water door naar binnenstroomt. De bellenschermen werden eerder ‘s nachts al uitgeschakeld om de migratie van schieralen naar de Sargassozee niet te verstoren.