Zeven afdelingen van de Limburgse scholenkoepel LVO zijn "zwak", concludeert de Inspectie van het Onderwijs in vrijdag gepubliceerde rapporten. Het gaat om onder meer de locaties van VMBO Maastricht, die eerder dit jaar in het nieuws kwamen. De inspectie is zelf ook tekortgeschoten.

Een zevende locatie in Gulpen is ook als zwak bestempeld. De Inspectie van het Onderwijs heeft in het najaar verschillende onderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van misstanden op het VMBO Maastricht, onderdeel van de scholenkoepel Stichting LVO.

De diploma's van 354 leerlingen werden afgelopen voorjaar ongeldig verklaard. Zo ontbraken onderdelen van examens en was er sprake van grootschalige lesuitval. Ook werden toetsschema's slecht bijgehouden en werd het examenreglement niet gevolgd.

Elf scholen van de onderwijskoepel zijn nader onderzocht en bij verschillende scholen zijn tekortkomingen geconstateerd. Het onderzoek op het Romboutscollege in Brunssum is opgeschort, nadat de inspectie op basis van ernstige signalen een onveilige situatie voor zowel leerlingen als medewerkers heeft aangetroffen.

Inmiddels heeft het LVO-bestuur opdrachten gekregen om de situatie te verbeteren. De Inspectie van het Onderwijs blijft in de tussentijd toezicht houden.

'We werken aan verbetering'

De LVO zegt in een reactie te werken aan verbeteringen en de resultaten van het onderzoek "ten zeerste te betreuren". LVO wil naar eigen zeggen in 2019 "met ouders, leerlingen, medewerkers en andere partners verder bouwen aan het herstel".

Vorige maand stapte André Postema, de voorzitter van het college van bestuur van de LVO, alsnog op vanwege de problemen rond de examens.

Inspectie van het Onderwijs schoot ook tekort

In opdracht van het kabinet onderzocht de Auditdienst Rijk het handelen van de Inspectie voorafgaand aan de misstanden. Daaruit blijkt vrijdag dat de inspectie is tekortgeschoten in haar toezicht op het VMBO Maastricht. Signalen dat er van alles mis was op de school werden niet serieus genoeg genomen.

Ook zet de Auditdienst Rijk (ADR) vraagtekens bij het besluit van de inspectie om de eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig te verklaren. Dat wekte grote onrust onder ouders en leerlingen, die misschien voorkomen had kunnen worden. Als de inspectie meer tijd had genomen voor haar besluit, had zij kunnen constateren dat de examens van sommige leerlingen wel overeind konden blijven.

De inspectie had bovendien beter kunnen communiceren met ouders en leerlingen, vindt de ADR. Ze had meer empathie aan de dag kunnen leggen en duidelijker kunnen zijn.

Inspectie blijft bij besluit

De Inspectie van het Onderwijs zelf houdt vol dat ze niet anders kon dan de eindexamens van de Maastrichtse vmbo'ers ongeldig te verklaren. Zij moest "aan de noodrem trekken" om te voorkomen dat er onverdiende diploma's werden uitgedeeld, vindt ook het ministerie.

Ook minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) zegt dat er niets anders kon gebeuren dan dat de eindexamens ongeldig verklaard werden. "We hadden geen andere mogelijkheid dan aan de noodrem te trekken", aldus Slob.

De inspectie belooft met de aanbevelingen van de ADR "aan de slag" te gaan. Zo wil zij signalen als overmatige lesuitval voortaan serieuzer nemen en ouders die zulke waarschuwingen doen duidelijker maken hoe de inspectie daarmee omgaat.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!