De politie stelt meer en beter te willen samenwerken met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), maar ziet er niets in om ze allemaal te bewapenen. Hiermee wordt gereageerd op de wens van boa's om standaard een wapen te dragen.

"Het geweldsmonopolie, dat blijft wat de politie betreft voorbehouden aan het korps", staat in de maandag naar de Tweede Kamer gestuurde notitie Boa en politie, niet naast elkaar maar met elkaar.

Boa's willen uit veiligheidsoogpunt graag een wapen, zoals bijvoorbeeld een wapenstok of pepperspray, dragen. Ook willen ze een bodycam. Vooral over de aanstaande jaarwisseling maken ze zich zorgen.

"Boa’s hebben niet voldoende middelen om de orde te handhaven en zichzelf te verdedigen. Hierdoor lopen ze te veel risico wanneer ze te maken krijgen met vuurwerk en geweld", liet de Nederlandse BOA Bond eerder deze maand al weten.

Nu hebben alleen sommige opsporingsambtenaren bij uitzondering wapens, zoals bijvoorbeeld boa’s die in een buitengebied werken, in hun werk grotere risico’s lopen en niet op back-up van de politie kunnen rekenen.

'Geweldsmonopolie hoort bij politie'

"Het geweldsmonopolie hoort bij de politie. Het is een onderscheidend criterium in de samenwerking met onze partners. Dat is een principieel standpunt waar wij aan hechten", zegt korpschef Erik Akerboom

Akerboom geeft aan de zorgen over de veiligheid van de boa's te delen, maar door betere samenwerking zouden die volgens hem grotendeels weggenomen kunnen worden. "De komende tijd gaan we kijken hoe we de samenwerking kunnen intensiveren. Bijvoorbeeld door meer en betere informatiedeling, door boa’s toegang te geven tot politielocaties en tot onze bedrijfsprocessensystemen."

Nederland telt ongeveer 23.700 boa's. De meesten werken in het openbaar vervoer of zijn gemeentelijke handhavers. Ruim vierduizend van hen hebben handboeien, enkele honderden hebben een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!