Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar illegale adopties van buitenlandse kinderen door mensen uit Nederland. Ook wordt de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse overheidsfunctionarissen bij deze zaken onderzocht.

Het gaat om Nederlandse echtparen die in het verleden zijn afgereisd naar Brazilië en een in dat land geboren baby hebben opgenomen in hun eigen gezin. 

"Dit kind hebben zij aldaar aangegeven als ware het hun eigen kind en vervolgens meegenomen naar Nederland. Met de Braziliaanse papieren werden de kinderen dan in Nederland bij de burgerlijke stand aangegeven", aldus Dekker

Mogelijk waren ook overheidsfunctionarissen uit Nederland betrokken bij deze handelingen. Volgens Dekker is het van belang om te weten of de overheidsmedewerkers er actief bij betrokken waren of dat het met hun medeweten gebeurde.

"En indien er sprake blijkt te zijn van betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij misstanden, dan moet bekeken worden of die betrokkenheid structureel of incidenteel van aard was."

Toenmalige Rijkspolitie deed onderzoek in jaren tachtig

De toenmalige Rijkspolitie deed begin jaren tachtig onderzoek naar illegale adopties van kinderen uit Brazilië en oordeelde in 42 gevallen dat Nederlandse paren strafbaar hebben gehandeld. Deze zaken zijn uiteindelijk geseponeerd. 

"Verder blijkt uit de stukken dat er mogelijk een verzoek is gedaan om de betrokkenheid van de Nederlandse overheidsfunctionarissen buiten het onderzoek van de Rijkspolitie te houden", aldus de minister. 

Het onderzoek is gericht op adopties van kinderen uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka. En het gaat om de periode van 1967 tot 1998.

Het onderzoek zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 beginnen. De commissie zal in ieder geval een jaar nodig hebben.