De aansturing van het project Uithoflijn door de gemeente en de provincie Utrecht is vanaf het begin tekort geschoten. Ook is er onprofessioneel gehandeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse en de Randstedelijke Rekenkamer. 

De twee partijen werkten onvoldoende samen en hebben te weinig oog gehad voor wat het beste is voor het project, staat in het rapport. Juist hierdoor liepen de kosten voor de aanleg van de sneltram in de Domstad enorm uit de hand. Ook was de informatievoorziening gebrekkig.

De Uithoflijn moet een sneltramlijn van Utrecht Centraal naar de universiteitscampus De Uithof worden. Het gezamenlijke rapport over de problemen bij de aanleg van de tramlijn is dinsdagavond openbaar gemaakt.

Inmiddels lopen de extra kosten voor de lijn met circa 100 miljoen euro op, becijferden de rekenkamers. Bovendien rijdt de lijn, die de overvolle bussen moet verlichten, pas veel later dan gepland.

Onvoldoende invulling

De samenwerking tussen de gemeente, provincie, projectorganisatie en andere betrokkenen, zoals hoofdaannemer BAM, verliepen moeizaam. Ook deden de provincie en de gemeente te weinig met aanbevelingen van de Adviesraad. 

De informatie over de voortgang van de Uithoflijn aan ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijken was lange tijd gebrekkig, onder andere omdat niet over de uitvoering van alle te realiseren onderdelen voor een volledig werkende Uithoflijn werd gerapporteerd.

Niet alle kosten geraamd

De tramlijn zou in juli 2018 gaan rijden. Eind 2017 is echter bekend gemaakt dat de exploitatie van de Uithoflijn met ruim anderhalf jaar is vertraagd tot eind 2019. Toen is ook bekend geworden dat de kosten van de Uithoflijn met 84 tot 102 miljoen euro zijn toegenomen.

Dit komt niet alleen door de vertraging, maar ook doordat niet alle kosten van de tramlijn bij de start zijn geraamd. Zo zijn de kosten voor de voorbereiding van de exploitatie en het beheer van de nieuwe tramlijn pas later bekend geworden.

Toekomst

Gedurende 2018 zijn er volgens het rapport meerdere stappen genomen om beter samen te werken en de informatievoorziening en de opvolging van aanbevelingen te verbeteren. Wel zien de rekenkamers nog risico's in de samenwerkingsrelatie en de haalbaarheid van het project binnen de planning en het budget.

Het is dus nog niet zeker of december 2019 ook echt gehaald gaat worden. "Alle betrokkenen zullen zich de komende tijd stevig moeten inzetten om de beoogde verbeteringen daadwerkelijk te realiseren", aldus de rekenkamers.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!