Met het afschieten van de edelherten in de Oostvaardersplassen wordt in ieder geval gewacht tot donderdag 13 december. Uiterlijk op die dag bepaalt de rechter of de schietvergunning rechtmatig door de provincie Flevoland is afgegeven aan Staatsbosbeheer.

Drie natuurverenigingen hadden een kort geding aangespannen tegen de provincie Flevoland, omdat ze menen dat het afschieten van 1.830 edelherten in de Oostvaardersplassen de vogelstand in het gebied ernstig verstoort. Om die reden moet de rechter de vergunning voor het schieten afwijzen.

In de Oostvaardersplassen leven ruim 3.130 grote grazers. Naast edelherten, zijn dat konikpaarden en heckrunderen. De provincie wil dat aantal terugbrengen tot elfhonderd.

Als de edelherten verplaatst zouden worden naar andere natuurgebieden zou dat tot te veel stress bij de dieren leiden. Daarom ziet de provincie afschieten als enige optie. 450 konikpaarden kunnen wel verplaatst worden en de 200 heckrunderen mogen in de Oostvaardersplassen blijven.

Provincie moest volgens eerder uitspraak ook wachten

Vorige week oordeelde de rechter dat het besluit om de edelherten in de Oostvaardersplassen af te laten schieten rechtmatig is. Wel wilde de rechter dat met afschieten gewacht zou worden, totdat een andere rechter had geoordeeld dat ook de vergunning rechtmatig was afgegeven.

De provincie zegde donderdag toe te zullen wachten met het afschieten van de herten tot de rechter uitspraak heeft gedaan.

'Edelherten zullen alle kanten op stuiven'

Ecoloog Frans Vera is een van de grondleggers van het natuurgebied. "Dit schieten heeft grote gevolgen voor de vogels in dit gebied", aldus Vera. 

De Faunabescherming denkt dat de zeearend uit het gebied zal verdwijnen en dat het schieten sowieso tot chaos zal leiden in het natuurgebied.

"Honderden edelherten stuiven alle kanten op als geschoten wordt. Dit wordt van een natuurgebied een veredeld veeteeltbedrijf", zegt Harm Niesen van de Faunabescherming.

Schieten mag geen grote effecten hebben op vogels

Wil de vergunning standhouden, dan mag het schieten geen grote effecten hebben op de vogels. Het gaat slecht met diverse vogelsoorten in het gebied. Elk negatief effect heeft dan meteen grote gevolgen, menen de verenigingen.

Het verwachte effect is echter verwaarloosbaar klein, stelt de provincie op basis van meerdere rapporten. Het aanpakken van de grote grazers in het gebied duldt geen uitstel, zei advocaat Liesbeth Schippers. "Er is al zoveel maatschappelijke onrust geweest."

Foto: ANP

Beleid leidde tot protesten

Het beleid in de Oostvaardersplassen leidde vanaf begin dit jaar tot verschillende protesten. In de winter vonden demonstranten dat de grote grazers bijgevoerd moesten worden, iets wat in eerste instantie niet gebeurde om de natuur zoveel mogelijk haar gang te kunnen laten gaan.

Uiteindelijk zwichtte de provincie Flevoland voor de protesten en besloot dat Staatsbosbeheer de dieren mocht bijvoeren. Na de winter, waarin uiteindelijk ruim drieduizend grote grazers stierven, besloot de provincie het nieuwe beleid in te voeren.

Zeldzame vogelsoorten moeten terugkeren in gebied

Het terugbrengen van het aantal grote grazers moet volgens de provincie overbegrazing van de Oostvaardersplassen voorkomen en ervoor zorgen dat zeldzame vogelsoorten naar het gebied terugkeren.

Ook het besluit om tot afschieten over te gaan, heeft tot meerdere protesten geleid.

De provincie Flevoland liet al eerder weten te betwijfelen of het wel haalbaar is om de 1.830 edelherten te kunnen afschieten voor de winter begint.