De provincie Flevoland heeft de vergunning om edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten rechtmatig afgegeven, zo luidt het oordeel van de rechter, die de uitspraak schriftelijk bekendmaakte. Daardoor mag Staatsbosbeheer beginnen met het afschieten van 1.830 herten.

De rechtszaak was aangespannen door Stichting de Faunabescherming, Stamina en Fauna4Life en Dierbaar Flevoland. De provincie gebruikte bij het afgeven van de vergunning een rapport, maar volgens de stichtingen was dat gedateerd, onvolledig en onduidelijk. Ook zouden beschermde vogelsoorten die in de Oostvaardersplassen leven gestoord kunnen worden door het afschieten.

De rechter deelt die mening niet met de stichtingen. "De methode die is toegepast in het rapport is juist en de informatie is niet gedateerd. Doordat er minder gegraasd wordt, zal het landschap wel veranderen, maar uit het rapport blijkt dat dit geen ernstige gevolgen zal hebben voor de beschermde vogelsoorten", aldus de rechter.

"Het staat ook voldoende vast dat de vogels niet worden gestoord door herten die op de vlucht slaan bij het afschieten. Dat wordt bevestigd door de ervaringen van Staatsbosbeheer met afschot en verstoringen. Ook is niet gebleken dat het geluid van het schieten tot een schrikeffect leidt."

Provincie wil aantal grote grazers terugbrengen

In de Oostvaardersplassen leven ruim 3.130 grote grazers. Naast edelherten zijn dat konikpaarden en heckrunderen. De provincie wil dat aantal terugbrengen tot elfhonderd.

Als de edelherten verplaatst zouden worden naar andere natuurgebieden, zou dat te veel stress opleveren, waardoor de provincie afschieten als enige optie ziet. 450 konikpaarden kunnen wel verplaatst worden en de tweehonderd heckrunderen mogen in de Oostvaardersplassen blijven.

Eerder oordeelde de rechter dat het besluit om de edelherten in de Oostvaardersplassen af te laten schieten rechtmatig is. Wel wilde de rechter dat met afschieten gewacht zou worden totdat een andere rechter had geoordeeld dat ook de vergunning rechtmatig was afgegeven.

Beleid zorgde begin dit jaar voor hevige protesten

Het beleid in de Oostvaardersplassen zorgde vanaf begin dit jaar voor verschillende protesten. In de winter vonden demonstranten dat de grote grazers bijgevoerd moesten worden, wat in eerste instantie niet gebeurde om de natuur zo veel mogelijk haar gang te kunnen laten gaan.

Uiteindelijk zwichtte de provincie Flevoland voor de protesten en besloot het dat Staatsbosbeheer de dieren mocht bijvoeren. Na de winter, waarin uiteindelijk ruim drieduizend grote grazers stierven, besloot de provincie het nieuwe beleid in te voeren.

Zeldzame vogelsoorten moeten terugkomen in gebied

Het terugbrengen van het aantal grote grazers moet overbegrazing van de Oostvaardersplassen voorkomen en zeldzame vogelsoorten naar het gebied terugbrengen. Ook het besluit om tot afschieten over te gaan leverde meerdere protesten op.

Staatsbosbeheer gaat "in de loop van volgende week" beginnen met het afschieten van de 1.830 edelherten. "Het streven is om er zo'n twintig per dag te schieten", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Maar dat is een inschatting. Zo veel dieren afschieten is ook voor ons een nieuwe situatie, dus we moeten afwachten hoe dat gaat."

De edelherten zullen vooralsnog alleen op doordeweekse dagen overdag worden afgeschoten. Wel biedt de vergunning ruimte om ook 's nachts te schieten, met behulp van nachtkijkers. "Als de situatie daarom vraagt, zullen we 's ochtends vroeg of wat later op de avond schieten", aldus de woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!