Waterschappen controleren droogtegevoelige dijken in hun gebied op scheuren en barsten. Door de nu al maanden aanhoudende droogte is het nodig dat de waterschappen deze inspectierondes houden, staat in de woensdag verschenen Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Het is zeer uitzonderlijk dat dergelijke droogte-inspecties eind november nog nodig zijn. De grondwaterstand is extreem laag, net als de waterstand in de rivieren, terwijl het ook maar mondjesmaat regent.

Daardoor kunnen dijklichamen zich niet volzuigen met water. Met name veendijken zijn gevoelig voor uitdroging. Een te droge dijk kan gaan schuiven. Als er deze winter een hoogwatergolf komt, kunnen droge dijken dat minder goed weerstaan.

Volgens de LCW stijgt de afvoer van de Rijn, Waal, IJssel en Lek de komende week wel iets, maar niet voldoende om de grote hinder voor de scheepvaart te verlichten.

De Maas krijgt wel echt meer water door regen in de Ardennen. Voor de maand december wordt niet opvallend veel regen verwacht, aldus de LCW, terwijl dat wel dringend nodig is om aan de droogte een einde te maken.