Bijna een kwart van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich op school minder veilig dan drie jaar geleden. Een op de tien beoordeelt de eigen veiligheid zelfs met een onvoldoende.

Dat blijkt woensdag uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder meer dan duizend docenten in het voortgezet onderwijs over de laatste twaalf maanden.

Hoewel 83 procent van de docenten de eigen sociale veiligheid met een 7 of hoger als voldoende beoordeelt en 14 procent zich veiliger voelt dan drie jaar geleden, is het gemiddelde cijfer in drie jaar gedaald van 8,6 naar 7,8.

Docenten die alleen lesgeven op het vmbo-basis of -kader, geven vaker lage cijfers. Gemiddeld gaat het om een 7,1. Havo- en vwo-docenten lijken zich met een gemiddelde van 8,0 het veiligst te voelen op hun werk.

Bijna kwart heeft te maken met ongewenst gedrag collega's

Van alle ondervraagden zegt 23 procent te zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. In de meeste gevallen gaat het om ongewenste omgangsvormen, gevolgd door verbale intimidatie of geweld.

Een kwart van de docenten kreeg te maken met verbaal geweld door leerlingen. Zo werden ze bijvoorbeeld uitgescholden, gekleineerd of bedreigd. Een op de tien zegt dat ook ouders dit gedrag vertoonden.

Daarnaast had een op de vijftig docenten te maken met fysiek geweld door leerlingen, met name duwen en slaan. Slechts drie van alle ondervraagden kregen te maken met fysiek geweld door ouders.

Veel docenten zien leerlingen met drugs

Veel docenten geven aan dat zij leerlingen met drugs hebben gezien. 39 procent heeft het over een leerling die stoned in de klas zat en 29 procent over drugshandel op en rondom school. Ook hebben ze meegemaakt dat een leerling een diefstal pleegde (47 procent) of vuurwerk bij zich had (40 procent).

​De groep die een veiligheidsgevoel van 6 of lager heeft, geeft vaker aan dat deze gebeurtenissen plaatsvinden op school. Het verschil ligt in de meeste gevallen rond de 10 procent. Deze docenten stellen dat de schoolleiding onvoldoende actie onderneemt bij incidenten en spreken van een angstcultuur.

Degenen die hun eigen sociale veiligheid met een 7 of hoger beoordelen, zeggen dat dit te danken is aan de steun van collega's en leidinggevenden. Daarnaast geven zij aan dat er minder incidenten zijn doordat op de school sprake is van voldoende controle en duidelijke afspraken en regels.

Ben jij een docent op een middelbare school en voel jij je daar steeds minder veilig? Deel hieronder jouw ervaring in de NUjij-reacties.