André Postema, de voorzitter College van Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), stapt alsnog op na de problemen rond de examens op het VMBO Maastricht.

Hij doet dat op verzoek van de Raad van Toezicht. Ook voorzitter Jan Schrijen van de Raad van Toezicht treedt terug. Nico de Vrede, interim-lid van het college van bestuur, zal voorlopig het voorzitterschap waarnemen.

Afgelopen juni kwamen door een klokkenluider grote misstanden aan het licht bij de vmbo-school, die onderdeel is van de scholenkoepel Stichting LVO. De diploma's van 354 leerlingen werden ongeldig verklaard. Zo ontbraken onderdelen van examens en was er sprake van grootschalige lesuitval. Ook werden toetsschema's slecht bijgehouden en werd het examenreglement niet gevolgd.

Postema legde in juli zijn functie als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer neer als gevolg van de problemen op de school. Hij bleef wel aan als senator.

Afgetreden voorzitter is 'verbijsterd'

Postema noemt het besluit van de Inspectie om de eindexamens af te keuren "onrechtmatig" en wijst erop dat 90 procent van de eindexamenleerlingen in enkele weken tijd was geslaagd.

"Wat ook in vergelijkend perspectief een goede score is", schrijft Postema maandag op Facebook. "Dat steekt schril af tegen de mededeling van de Inspectie en de minister van Onderwijs dat er sprake was van 'duizenden tekortkomingen' en dat de meeste leerlingen er rekening mee moesten houden dat zij het hele jaar over zouden moeten doen."

Postema zegt "verbijsterd" te zijn dat school en leerlingen "hard zijn gestraft" voor het niet voldoen aan eindexameneisen, "waar de Inspectie dit nooit eerder heeft onderzocht - bij geen enkele school in Nederland".

Inspectie onderzoekt misstanden

De Onderwijsinspectie voert momenteel nog enkele onderzoeken uit naar de misstanden op de school. Op 14 december worden de onderzoeksresultaten bekend.

Bijna alle leerlingen die een hersteltoets moesten maken zijn inmiddels geslaagd. In november kregen de laatste dertig scholieren het goede nieuws te horen. Afgelopen zomer hoorden de meeste andere leerlingen al dat ze alsnog waren geslaagd.