Gemiddeld een derde van de Nederlanders doet dagelijks of wekelijks iets voor een ander. De groep die dit doet is onder lageropgeleiden bijna 1,5 keer zo groot als onder hogeropgeleiden, blijkt vrijdag uit onderzoek van I&O Research.

In het vrijdag gepubliceerde rapport staat dat 41 procent van de lageropgeleiden dagelijks of wekelijks iemand helpt. Bij de hogeropgeleiden gaat het om 28 procent.

Lageropgeleiden geven zowel meer lichtere als zwaardere hulp. Onder lichte hulp valt onder meer het verzorgen van andermans planten of katten en het buitenzetten van vuilnis. Bij zwaardere hulp gaat het bijvoorbeeld om iemand helpen bij het aankleden. 

Er zijn relatief wel meer hogeropgeleiden dan lageropgeleiden die administratieve hulp of hulp bij computeraangelegenheden bieden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat hogeropgeleiden bereid zijn meer voor anderen te doen dan ze nu al doen. Dit geldt voor alle soorten hulp, met uitzondering van iemand helpen met douchen.

Onder de groep lageropgeleiden zijn relatief meer mensen die nooit iets voor een ander doen (10 procent). Bij hogeropgeleiden gaat het om een aandeel van 7 procent. 60 procent van alle mensen die nooit helpen, noemt als belangrijkste reden dat niemand erom vraagt.

Geen grote regionale verschillen

Er zijn geen grote regionale verschillen. "In alle delen van het land is men min of meer even hulpvaardig", aldus de onderzoekers. In het zuiden van het land ligt het gemiddelde aantal mensen dat iets voor ander doet wel 4 procentpunt hoger dan het landelijke gemiddelde.

Mensen in niet-stedelijke gebieden helpen vaker vanuit het uitgangspunt dat je de buren helpt als dat nodig is. In deze regio's wordt bijvoorbeeld vaker een afvalcontainer buitengezet voor een ander. Inwoners van steden helpen mensen vaker uit genegenheid of liefde. Zo houden ze vaker eenzame mensen gezelschap. 

7 procent van de Nederlanders ziet de verlening van hulp als een belasting. Dit geldt vooral onder degenen die zwaardere hulp verlenen (32 procent). Wel is het zo dat bijna 80 procent van de mensen voldoening haalt uit het bieden van hulp. Bij de groep die zwaardere hulp verleent, gaat het zelfs om 92 procent.

De cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek van I&O Research onder 2.251 volwassen Nederlanders en is uitgevoerd in opdracht van de NOS en regionale omroepen. 

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!