De milieueffectrapportage (MER) die mede heeft geleid tot de uitbreiding van Lelystad Airport deugt niet, stellen enkele actiegroepen die tegen meer vliegverkeer zijn. De groepen baseren zich op een rapport van deskundigen die wijzen op lacunes in de rapporten over geluidsoverlast.

De werkelijke geluidshinder is volgens de actiegroepen veel groter dan in de MER wordt voorgespiegeld.

Stichting Red de Veluwe ziet zich gesteund door het onderzoek van wetenschapper Pieter Sijtsma. Hij stelt dat de uitleg van het ministerie over de geluidsoverlast van vliegtuigen niet klopt en dat er informatie wordt weggelaten.

Daarom moet de MER de prullenbak in en moet er een nieuwe komen, stellen de tegenstanders van een uitbreiding van het vliegveld.

'Minister schept een ongehoord precedent'

Het lawaai van de vliegtuigen is dit voorjaar onderzocht met een zogenoemde belevingsvlucht. Dit gebeurde met een vliegtuig dat rondjes vloog rond Lelystad Airport. Dat bleek tot meer geluid te leiden dan vooraf was berekend.

"De minister schept een ongehoord precedent en neemt een onbehoorlijk besluit als ze dergelijk grote afwijkingen accepteert", stellen de tegenstanders nu.

Er is veel weerstand tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Het vliegveld moet vanaf 2020 vakantieverkeer van Schiphol overnemen, maar mensen vrezen geluidsoverlast.

Minister vond nieuw onderzoek niet nodig

De opening van de luchthaven werd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in februari met een jaar uitgesteld tot april 2020. De bewindsvrouw zei onlangs al een nieuwe MER niet nodig te vinden, omdat het verschil tussen de berekende geluidshinder en de gemeten geluidshinder niet ongebruikelijk groot zou zijn.

De actiegroepen, verenigd in Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, willen eerst een rekenmodel dat wel betrouwbaar is, dan een nieuwe MER en dan pas openstelling van Lelystad Airport.