De Inspectie van het Onderwijs concludeert in een onderzoeksrapport dat de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam onvoldoende doet om de sociale veiligheid op de onderwijsinstelling te waarborgen.

Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank in Amsterdam een voormalige leraar van de school tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het plegen van ontucht met een dertienjarige leerling. Hij werd verdacht van het misbruiken van vijf andere scholieren, maar dat leidde niet tot een veroordeling.

In 2012 kwamen de eerste meldingen over de leraar bij de school binnen. De inspectie stelde hierop een onderzoek in naar de veiligheid van scholieren en het handelen van het bestuur.

"Het bestuur voldoet in belangrijke mate aan de zorgplicht voor de sociale veiligheid maar schiet, ondanks goede intenties, tekort in de borging daarvan", aldus de inspectie.

De inspectie stelt ook vast dat het bestuur tijdens de zedenzaak in 2012 niet adequaat heeft gehandeld. "Het heeft, ondanks herhaaldelijk aandringen van de inspectie, onnodig lang gewacht met het doen van aangifte. Ook heeft het bestuur in 2012 weinig aandacht besteed aan de communicatie met het personeel, de ouders en de leerlingen."

Komend voorjaar kijkt de inspectie of het bestuur beterschap heeft getoond. Dan beslist de minister of hij verdere maatregelen moet nemen. Nu ziet hij daar nog onvoldoende reden toe.