De NVWA doorzoekt maandag met de FIOD in totaal tien locaties in Limburg in verband met het vermoeden van mestfraude. Een mestadviesbureau in Heythuysen (Limburg) wordt ervan verdacht in totaal tientallen boeren te hebben geholpen met frauderen.

De boeren zouden met behulp van het adviesbureau gesjoemeld hebben met de mestadministratie, waardoor het onder andere leek alsof er meer mest was afgevoerd dan in werkelijkheid het geval was, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Op die manier is volgens justitie "een onjuiste voorstelling van zaken gecreëerd met een onderbouwing door valse stukken".

Behalve het adviesbureau, worden ook drie functionarissen van dat bureau en een extern adviseur verdacht. Hun woningen zijn doorzocht, net als de woningen van vijf veehouders die gebruikmaakten van de diensten van het bureau. Er is administratie meegenomen en beslag gelegd op onroerende zaken.

Adviesbureau helpt boeren met administratieve verplichtingen

Het bureau helpt honderden boeren met hun administratie, adviseert ze over het inrichten van de bedrijfsvoering en treedt namens de boeren op in overleg met overheden. Het gaat onder meer om varkensboeren, melkveehouders en pluimveehouders.

In Nederland is een mestoverschot, waardoor er voor de hoeveelheid dieren en de mest dierrechten betaald moeten worden. Dit betekent dat er veel geld te verdienen is aan het niet naleven van de regels.

Een overschot aan mest is schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid, waardoor illegale mestafzet zoveel mogelijk bestreden moet worden.