De groei van het aantal studenten op de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) leidt tot achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs. Dat staat in de Keuzegids Universiteiten 2019, waarin de universitaire opleidingen in Nederland onder de loep worden genomen.

De UvA en EUR zijn het afgelopen jaar uitgedijd naar meer dan zevenduizend eerstejaars. In Rotterdam zijn vooral bedrijfskunde en rechtsgeleerdheid gegroeid. Economie en bedrijfskunde tellen bij de UvA en de EUR ruim achthonderd eerstejaars.

"Die massaliteit komt de onderwijskwaliteit niet ten goede. Bij rechten in Rotterdam schieten vooral faciliteiten zoals onderwijsruimtes tekort. Economie bij de UvA is te weinig praktijkgericht en bij bedrijfskunde moet de toetsing echt beter", stelt de gids.

Ook de universiteiten in Wageningen en Groningen zijn gegroeid, maar de kwaliteit van het onderwijs blijft daar wel gegarandeerd, concludeert de keuzegids.

De Keuzegids Universiteiten telt dit jaar 71 topopleidingen en is gebaseerd op de actueelste gegevens over toelatingseisen, de arbeidsmarkt, studiesucces en onderwijskwaliteit.

De gids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie zonder sponsoring door bedrijven, instellingen of de overheid, en maakt gebruik van onder meer de Nationale Studenten Enquête (NSE) die elk jaar door studenten wordt ingevuld.

Organisatie bezorgd om groei

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich al langer grote zorgen over de groei van het aantal studenten en stipte onlangs aan dat er op steeds meer universiteiten lesgegeven wordt op noodlocaties als bioscopen en studenten tijdens hoorcolleges vaker op de trap moeten zitten.

"Studenten hebben kleinschalig onderwijs en individuele aandacht nodig, wat steeds lastiger blijkt. De minister van OCW zal scherp moeten toezien op de balans tussen toegankelijkheid en kwaliteit , aldus voorzitter Tom van den Brink.

Werk jij op een universiteit? Laat in de NUjij-reacties weten of je de kwaliteit inderdaad achteruit ziet gaan en of je denkt dat dit te maken heeft met de groei van het aantal studenten.