Huisartsen luiden de noodklok omdat de ouderenzorg in kleinschalige woonzorghuizen steeds vaker op hun bord terechtkomt, terwijl de zorg volgens de artsen eigenlijk in handen zou moeten zijn van specialisten.

"Het kan gaan om hele gecompliceerde zorgvragen die niet vallen binnen de bekwaamheid van de huisarts, bijvoorbeeld bij mensen die lijden aan dementie", zegt Garmt Postma, bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Volgens de huisartsenvereniging groeit het aantal kleinschalige woonzorginstellingen met tien tot twintig bewoners sterk. Zo zijn er ongeveer zeshonderd van zulke instellingen, waarin bewoners 24 uur per dag zorg ontvangen, meldt de Volkskrant woensdag. In veel gevallen gaat het om een omgebouwd monument.

De overheid beschouwt de bewoners van zulke woonzorghuizen als thuiswonende ouderen en zijn huisartsen de hoofdbehandelaars. De LHV vindt dat deze groep eigenlijk verpleeghuiszorg moet krijgen en dat een specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar moet zijn.

LVH: 'Huisartsen krijgen te complexe zorgvragen '

Omdat specialistische zorg er in kleine woonzorginstellingen vaak niet is, krijgen huisartsen "zorgvragen waarvan de complexiteit de huisartsenzorg overstijgt", zegt Postma. 

Hij kan zich voorstellen dat huisartsen soms niet in staat zijn de patiënt te behandelen. "Wij krijgen dagelijks telefoontjes van huisartsen die het hier heel moeilijk mee hebben."

'Zorgondernemer moet specialist aanstellen'

De LVH vindt dat huisartsen wel spoedeisende zorg moeten verlenen aan dit soort patiënten, maar raadt artsen aan om "het gesprek aan te gaan" met de zorgondernemer die de huizen exploiteert. Postma: "Probeer in onderling overleg te regelen dat er wel een specialist wordt aangesteld."

Volgens de huisartsenvereniging zou het beter zijn als de minister van Volksgezondheid wettelijk regelt dat deze patiënten geen zorg van een huisarts, maar van een specialist moeten krijgen.

Een woordvoerder van de minister stelt in de Volkskrant dat momenteel wordt onderzocht of de financiering van deze bijzondere woonvorm veranderd moet worden.

Ben jij huisarts? Laat in de NUjij-reacties weten of de zorg aan ouderen in woonzorghuizen ook steeds vaker op jouw bord terechtkomt, en hoe jij daar tegenover staat.