Aletta Jacobs, een belangrijke voorvechter voor gelijke rechten van man en vrouw, krijgt een standbeeld in Den Haag. Dat wordt bij de Hofvijver geplaatst. De precieze plek is nog niet bekend. 

Het beeld wordt volgend jaar onthuld, honderd jaar na de invoering van vrouwenkiesrecht. Bij de Rijksuniversiteit Groningen staat al een beeld van Jacobs.

Aletta Jacobs (1854-1929) werd in 1870 als eerste meisje ooit toegelaten tot de hbs. Een jaar later mocht ze medicijnen studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen en 1878 werd ze de eerste vrouwelijke arts van Nederland.

In die tijd moesten mensen minimaal dertig jaar zijn om te mogen stemmen. Ook moest het inkomen hoog genoeg zijn, en enkel mannen voldeden aan die eis. Als eerste vrouw voldeed Jacobs ook aan de inkomenseis, maar toch kreeg zij geen stemrecht. Dat lukte pas in 1919, toen alle vrouwen stemrecht kregen.