Het wrakingsverzoek voor alle rechters van de strafkamer van de Hoge Raad moet wat de procureur-generaal betreft verworpen worden. Advocaat Willem Jebbink diende het verzoek in omdat hij van mening is dat de manier waarop de Hoge Raad tot een beslissing komt "onzichtbaar en oncontroleerbaar is".

Het advies van de procureur-generaal luidt dat de beraadslaging niet in strijd is met de wet en "voldoet aan normen van eerlijke berechting".

De strafkamer van de Hoge Raad bestaat in totaal uit elf rechters. In een strafzaak doen drie of vijf van hen uitspraak. De advocaat valt echter over het feit dat collega-rechters, zogeheten reservisten - de raadslieden die een strafzaak behandelen - zich achter de schermen kunnen laten adviseren. Jebbink noemde dat "onzichtbare beïnvloeding die mogelijk nadelig is voor een advocaat en zijn cliënt".

De procureur-generaal stelt in zijn advies aan de wrakingskamer van de Hoge Raad dat "strafzaken in cassatie worden behandeld én beslist door een zetel van drie of vijf raadsheren, zoals de wet dat voorschrijft".

Dat reservisten deelnemen aan het raadkameroverleg is om de rechtseenheid in de eigen uitspraken te bewaken, aldus de procureur-generaal. Dat wil zeggen dat uitspraken in soortgelijke zaken met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Het bewaken van de rechtseenheid is een belangrijke taak van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland.

'Geen beperking op aanwezigheid rechters'

"De aanwezigheid van andere raadsheren en hun eventuele inbreng bij de beraadslaging in raadkamer met het oog op rechtseenheid, maakt dit niet anders." Volgens de procureur-generaal geeft de wet geen "beperking" van de aanwezigheid van andere rechters.

Jebbink diende het wrakingsverzoek in tijdens een zaak van een demonstrant die op de publieke tribune van de gemeenteraad in Zeist protesteerde en vervolgens werd opgepakt voor verstoring. Hij vroeg de Hoge Raad of ook rechters achter de schermen aan de "beraadslagingen meedoen", maar kreeg hier geen antwoord op.

Jebbinks bezwaren zijn niet nieuw. Eerder is betoogd dat het geheim van de raadkamer wordt geschonden door het 'meeraadkameren'. Het Openbaar Ministerie (OM) verwierp een strafklacht met die inhoud.

De wrakingskamer doet later uitspraak over het verzoek, mogelijk later dit jaar al.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!