Een aan de rechtenfaculteit verbonden hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam (UvA) keert niet terug vanwege "grensoverschrijdend gedrag". André Nollkaemper, de decaan van de faculteit, heeft de medewerkers hiervan op de hoogte gesteld.

De faculteit ontving in juni verontrustende meldingen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag, schrijft de UvA woensdag.

Naar aanleiding van die meldingen is een onafhankelijk bureau ingeschakeld om onderzoek naar de situatie te doen. Tijdens het onderzoek heeft het bureau verschillende betrokkenen en de hoogleraar zelf gesproken.

Het bureau heeft geconstateerd dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Ook kwam in het onderzoek naar voren dat op de faculteit lange tijd een gevoel van onveiligheid heeft geheerst.

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de decaan en de faculteit "zo zwaarwegend dat de hoogleraar niet zal kunnen terugkeren". Hij heeft daarop zelf besloten om ontslag te nemen.

"Het is onacceptabel dat er binnen onze academische gemeenschap plekken zijn waar een cultuur heerst waarin medewerkers zich niet veilig voelen", aldus Nollkaemper. De faculteit zegt naar aanleiding van het rapport "diverse maatregelen" te treffen.