Het verkeersknooppunt Hooipolder wordt eerder onder handen genomen dan aangekondigd. De verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder wordt al in 2026 voltooid, terwijl eerder de bedoeling was om het werk in 2029 af te ronden, maakte Rijkswaterstaat maandag bekend.

Rijkswaterstaat komt daarmee tegemoet aan de wens van provincie Noord-Brabant, gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Breda, Werkendam en Waalwijk.

Provincie Noord-Brabant drong in november 2017 als vertegenwoordiger van de regio bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan op versnelling van de aanpak van knooppunt Hooipolder.

De versnelde aanpak van Hooipolder is wel afhankelijk van de planning en fasering van de andere werkzaamheden en de weggebruiker mag er geen extra hinder door ondervinden, meldt Rijkswaterstaat in een persbericht.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen: "Dit is mooi nieuws voor de provincie Noord-Brabant en de gemeenten. Als we dit knooppunt onder handen nemen, leidt dat tot betere bereikbaarheid en snellere doorstroming van het verkeer."

Plan moet doorstroming verbeteren

Het nu bedachte plan moet de doorstroming op en rond het knooppunt verder verbeteren. Omdat door de aanleg van een verbindingsboog de linksaf beweging vervalt, kunnen de verkeerslichten in het knooppunt geoptimaliseerd worden.

De linksaf gaande rijstroken die vrijkomen omdat de verbindingsboog wordt aangelegd, worden benut voor het doorgaand verkeer van de snelweg A59 van het west naar het oosten. Ook worden op twee plekken de verkeerslichten voor rechtsafslaand verkeer weggehaald.