Een van de hoofdverdachten van betrokkenheid bij de ontvoering van Insiya in 2016 zei maandag dat hij het wegnemen van het meisje als een goede zaak zag. Erik S. (60) dacht dat de vader in zijn recht stond.

Dat werd duidelijk tijdens de voorlopig laatste inhoudelijke zitting die draait om de ontvoering van Insiya. Het destijds tweejarige meisje werd op 29 september 2016 weggenomen uit het huis van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer.

Dat er geweld is toegepast bij de ontvoering noemde hij verschrikkelijk. Hij ontkende op de hoogte te zijn geweest dat medeverdachten tiewraps en een taser hadden meegenomen.

De rechter hield hem voor dat de optie van geweld wel werd genoemd in het plan voor de ontvoering. Erik S. zei het zogenoemde document 'Barney' niet te hebben gelezen. "Ik heb het alleen gescand." Dat medeverdachte Willem V. (54) verklaarde dat hij dat plan in opdracht van Erik S. heeft geschreven, klopte volgens hem niet.

OM ziet man als belangrijk tussenpersoon

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de ontvoering in opdracht van de vader van het meisje, Shehzad H., is uitgevoerd. Erik S. speelde volgens justitie een belangrijke rol als tussenpersoon.

Zo verklaarden verdachten Willem V. en Huibert V. (55) - ook deel van de groep, aldus het OM - eerder tijdens deze rechtszaak dat het Erik S. was die hen heeft gevraagd om te ondersteunen bij de ontvoering. Al verklaren de mannen dat ze niet wisten dat het om een ontvoering ging.

Erik S. ontkende de lezing van Willem V. "Er was geen sprake van een hiërarchie", legde de man uit. "Willem V. onderhield zelf contact met Shehzad H. Ik ben ook niet de coördinator geweest."

De man omschreef zijn eigen rol als beperkt. "Ik was ook niet bij de uitvoering betrokken", legde hij uit. De man deed voorkomen er maar weinig van te hebben geweten.

Verdachte vertelde vader dat hij politieagent was geweest

Erik S. zei eind augustus of september 2016 vanuit zakelijk oogpunt te zijn benaderd door de vader van Insiya. Toen Erik S. vertelde dat hij in het verleden een politieagent was, wilde Shehzad H. hem iets voorhouden.

Het ging over de voogdijkwestie en het recht dat Shehzad H. zou hebben om Insiya te zien. De vader overhandigde ook justitiële documenten van een shariarechtbank aan de verdachte om zijn gelijk te bewijzen. 

Erik S. zei dat hij er na het "stellen van lastige vragen" en "eigen onderzoek" van overtuigd raakte dat de man integer was. "Ik moest weten of ik met iets goed bezig was", aldus Erik S. 

De man ging zelfs zo ver dat hij niet met zichzelf kon leven als hij Shehzad H. niet zou helpen. "Ik dacht direct aan mijn dochter die ik heb verloren" (overleden in 2006 red.), vertelde hij geëmotioneerd.

Het ging volgens de man in eerste instantie om het observeren van het meisje, maar hij wist ook dat het ging om hereniging tussen Insiya en haar vader. Erik S. bood ook aan het kind tijdelijk bij hem onder te brengen in zijn huis in Duitsland. Dat is uiteindelijk ook gebeurd.

Verdachte schrok toen hij hoorde dat Amber Alert was verstuurd

Toen Erik S. op de dag van de ontvoering hoorde dat er een Amber Alert was verstuurd, schrok hij behoorlijk. "Het was een duidelijk signaal dat er iets niet klopte", aldus Erik S. Het deed hem niet besluiten om naar de politie te stappen.

Ook verbrak hij niet het contact met de medeverdachten en bracht hij de vader van Insiya zelfs naar een andere plek in Duitsland, vanwaar Shehzad H. samen met zijn dochter met een privévliegtuig naar India vertrok. "Ik heb hier geen passend antwoord op", moest hij bekennen.

Ook nu stapte hij niet naar de politie. "Ik was bang voor de consequenties voor mijn familie", zei Erik S. "We kunnen concluderen dat u genoeg momenten heeft gehad om uit deze situatie te stappen", hield de rechter hem voor. Erik S. moest dat erkennen.

Dochter van Erik S. ook verdachte

De dochter van Erik S., Lizzy S. (26), zou ook een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding op de ontvoering. Zij ontkent echter enige wetenschap te hebben gehad over wat er stond te gebeuren. Over haar vader wilde ze geen verklaring afleggen.

De zaak ligt na maandag een aantal maanden stil tot aan mei. In de tussentijd zal er worden gepoogd Shehzad H. als getuige te horen in deze zaak.