In asielzoekerscentra (azc) is weinig aandacht voor sociale veiligheid, staat in een onderzoek over de periode 2015-2017, dat door de Inspectie Justitie en Veiligheid werd uitgevoerd.

In het rapport staat dat er wel veel beleid op dit gebied om zaken als pesten, discriminatie, schelden en bedreigingen te voorkomen, maar dat wordt "door de azc's in de praktijk niet of gedeeltelijk uitgevoerd".

Verder zijn er nauwelijks concrete afspraken gemaakt tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over sociale veiligheid. Het COA heeft "geen integraal en samenhangend beleid waarmee zij invulling geeft aan de missie om (kwetsbare) bewoners een veilige opvang te bieden".

Ook is het beleid van het COA te gefragmenteerd, aldus de Inspectie. Zaken als diefstal en discriminatie worden nagenoeg niet geregistreerd. Het is "amper" bekend hoe veilig asielzoekers zich in een azc voelen. Ook zijn niet alle bewoners van asielzoekerscentra goed in beeld.

Ministerie kreeg geen informatie over voortgang genomen maatregelen

Er zijn destijds wel maatregelen genomen om bedreigde christelijke of homoseksuele asielzoekers beter te beschermen. De aanpak richtte zich onder meer tegen de overlast gevende asielzoekers. Maar het ministerie kreeg daarna geen informatie over de voortgang van de maatregelen.

Staatssecretaris Mark Harbers gaat aan de slag met de aanbevelingen, maar schrijft dat het COA ook al stappen heeft gezet. Hij wijst er verder op dat het onderzoek plaatsvond in een tijd waarin veel asielzoekers arriveerden en het COA alle zeilen moest bijzetten om mensen onderdak te geven.

Ook was er veel nieuw personeel en moesten asielzoekers vaak verhuizen wat voor onrust zorgde. "Door deze hectiek was het niet mogelijk om alle aspecten van veiligheid voldoende en goed onder de aandacht te brengen en te houden van het snel wisselende personeel."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!