De Rijn bij Lobith heeft sinds de metingen in 1901 zijn begonnen, nog nooit zo laag gestaan. Vrijdag was de waterstand nog maar 6,61 meter boven NAP.

Ook de afvoer van rivierwater richting zee daalt sterk. Vrijdag is een afvoer van 757 kubieke meter water per seconde gemeten, en dat is sinds 1971 niet meer zo weinig geweest.

Volgens Rijkswaterstaat is de waterstand in de Rijn bij Lobith in oktober gemiddeld 8,5 meter boven NAP. De afvoer is gemiddeld 1650 kubieke meter per seconde en ligt nu dus bijna 900 kubieke lager dan normaal.

Rijkswaterstaat voorziet tot halverwege volgende week een verdere daling. De dienst raadt schippers op de Waal, IJssel, Nederrijn en Lek aan om de minst gepeilde diepten op de rivieren goed in de gaten te houden.

Schepen zijn deze week al vastgelopen

Er zijn deze week al schepen die toch te zwaar beladen waren aan de grond gelopen, aldus een woordvoerder. De scheepvaart heeft ook veel hinder van beperkingen die bij sluizen nodig zijn vanwege het extreem lage water.

Ook veerbazen houden de waterstand van de Rijn scherp in de gaten. Als het water zoals verwacht nog een paar centimeter zakt, kunnen de ponten tussen Bronkhorst en Brummen en tussen Loo en Huissen volgende week niet meer varen.

Andere veerponten, zoals bij Culemborg, hebben vanwege de diepgang al een maximum gesteld aan hun belading. Bewoners van woonboten moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat hun huis scheef zakt.

Verzilting neemt toe door lage afvoer

Omdat de rivieren zo weinig water afvoeren, neemt de verzilting in het kustgebied weer toe. Om die reden is het schutregime bij sommige zeesluizen opnieuw aangepast. De verzilting is nu een minder groot probleem dan in de zomer, omdat het groeiseizoen voor landbouw en natuur afgelopen is.

Om een einde te maken aan de lage waterstanden is veel regen nodig in het stroomgebied van de Rijn, ook in Duitsland en Zwitserland. Tot en met 31 oktober wordt echter niet veel regen verwacht. Er is zelfs een kleine kans dat het helemaal droog blijft, aldus Rijkswaterstaat.

Waarschuwing voor aanvoer van bouwgrondstoffen

Eerder deze week waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) voor een gebrek aan aanvoer van bouwgrondstoffen.

"Schepen nemen tot wel de helft minder lading mee, zodat ze hoger liggen. Daardoor heb je twee schepen nodig om dezelfde lading te vervoeren, maar die capaciteit is er niet", zei een woordvoerder. "Het enige wat helpt is regen, veel regen."