De stromen immigranten en emigranten zijn in ruim 150 jaar niet zo groot geweest. Vorig jaar vestigden zich 235.000 immigranten in Nederland en vertrokken 154.000 mensen naar het buitenland. Die laatsten waren vaak voormalige immigranten.

Daarmee komt het migratiesaldo op 81.000, ook een record. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De instroom van immigranten bestond vorig jaar voor bijna de helft uit personen uit lidstaten van de Europese Unie. Sinds de uitbreiding van de EU in 2004 met tien Midden- en Oost-Europese landen is de immigratie vanuit de EU sterk toegenomen.

Het aantal immigranten uit niet-Europese landen steeg eveneens fors. Het ging in hoofdzaak om asielzoekers en nareizigers die zich hier vestigden, maar ook de arbeids-, studie- en gezinsmigratie uit niet-westerse landen nam toe.

Verschil tussen asielzoeker en migrant

Niet alle asielzoekers worden immigranten, zegt het CBS. Van immigratie is pas sprake als een asielzoeker in een gemeente staat ingeschreven en dat mag pas als er een verblijfsvergunning is verstrekt.

Op basis van dat gegeven komt het CBS tot 7.000 asielmigranten in 2011 tot 37.000 in 2016.

Arbeids- en studiemigranten komen vaak voor een kort verblijf. Van deze migranten die in de periode 2005-2007 kwamen, was ongeveer 35 procent binnen twee jaar vertrokken.

Bij asiel- en gezinsmigranten was dit aandeel lager. Van de asielmigranten was na tien jaar 35 procent weer vertrokken, vaak naar een ander land dan het herkomstland. Van de gezinsmigranten was na tien jaar 40 procent vertrokken.

Sinds 1865 worden in ons land migratiestatistieken bijgehouden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!