De rechters in Nederland hebben vorig jaar 93.000 strafzaken behandeld, wat 2 procent minder is dan in 2016. Dit blijkt uit een maandag verschenen publicatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vergeleken met 2007 gaat het zelfs om een daling van 29 procent. "De daling van het aantal strafzaken ligt in lijn met de daling van de geregistreerde criminaliteit", meldt de Raad voor de rechtspraak.

De daling is te zien in nagenoeg de "hele strafrechtelijke keten". Vorig jaar werden door de politie minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan in 2016. 

"Zo registreerde de politie vorig jaar bijna 831.000 misdrijven, 11 procent minder dan in 2016 en ruim een derde minder dan in 2007", aldus de Raad voor de rechtspraak. Het Openbaar Ministerie (OM) handelde in 2017 in totaal 183.000 strafzaken af. 

Criminaliteit buiten beeld 

Uit het rapport blijkt ook dat een deel van de criminaliteit buiten beeld blijft. Slachtoffers van bijvoorbeeld cybercriminaliteit hebben een lagere aangiftebereidheid, "waardoor deze vorm van criminaliteit ondervertegenwoordigd is in de geregistreerde criminaliteit". 

Bij negen op de tien strafzaken kwam de rechter vorig jaar uit op een schuldigverklaring. In de rest van de gevallen volgde een vrijspraak. De meest opgelegde straf was de gevangenisstraf. 

57 procent van het totale aantal strafzaken bestonden vorig jaar uit vermogensmisdrijven en gewelds- en seksuele misdrijven.