Een basisschool in Zaandam voert na de herfstvakantie een vierdaagse schoolweek in. De reden is een lerarentekort, bevestigt Niko Persoon, voorzitter van het college van bestuur van de overkoepelende scholenorganisatie Zaan Primair na berichtgeving van de NOS.

Het is niet duidelijk om welke school van de koepel het gaat.

De vierdaagse schoolweek wordt ingevoerd voor groep 5 van de basisschool. De ouders van de leerlingen zijn vrijdag per brief ingelicht. Na de herfstvakantie zullen de leerlingen een keer een halve vrijdag missen en zeven keer een vrijdag helemaal niet naar school hoeven.

Er was al langer sprake van een tijdelijke vierdaagse schoolweek bij een school binnen Zaan Primair. De onderwijsinspectie meldde toen dat het niet is toegestaan dat basisschoolkinderen structureel vier dagen naar school gaan, maar dat scholen voor zeven weken wel voor die oplossing mogen kiezen. De school in de Zaanstreek kiest nu dus voor die oplossing.

Vierdaagse schoolweek 'laatste noodmaatregel'

De school waar het om gaat heeft vanaf het begin van het schooljaar een vacature voor een leerkracht uitstaan, maar krijgt die niet ingevuld. Voorzitter Persoon zegt tegen NU.nl dat dit "de laatste noodmaatregel" is.

Als na de kerstvakantie nog steeds geen extra leerkracht is gevonden, wordt de vierdaagse schoolweek bij een andere groep ingevoerd.

Bij de overkoepelende scholenorganisatie Zaan Primair zijn tientallen basisscholen uit de Zaanstreek aangesloten.

Volgens Persoon proberen de leerkrachten de leerlingen "iets mee te geven", zodat de kinderen huiswerk kunnen maken op de dag dat ze niet naar school hoeven.

Minister geeft extra miljoenen om lerarentekort terug te dringen

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) maakte donderdag bekend dat miljoenen euro's extra worden uitgetrokken om zij-instromers in te kunnen zetten in het onderwijs. Op die manier moet het lerarentekort op basis- en middelbare scholen worden teruggedrongen.

Zij-instromers zijn mensen die een hbo- of universitair diploma hebben en direct mogen lesgeven terwijl ze hun lesbevoegdheid nog halen.

Per instromer kunnen scholen een subsidie van 20.000 euro krijgen. Voor basisscholen was er 3,2 miljoen euro beschikbaar, maar dat is bijna allemaal al uitgegeven. Slob maakte vrijdag bekend dat daar 4 miljoen euro extra beschikbaar komt.

4 miljoen euro extra voor basis- en middelbare scholen

Voor zowel basis- als middelbare scholen was 8 miljoen euro beschikbaar voor zij-instromers. Ook daar is 4 miljoen euro bijgekomen.

Ook kunnen regio's zelf ideeën inbrengen om het lerarentekort terug te dringen. Om deze plannen uit te kunnen voeren is 13 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Door de Algemene Onderwijsbond (AOb) werd het extra geld van de minister gewaardeerd, maar de bond zei daar wel direct bij dat "alleen structurele maatregelen" het lerarentekort kunnen oplossen. Daar horen volgens de AOb een beter salaris en minder werkdruk bij.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!