Ook dit jaar ondervinden examenleerlingen hinder van de problemen bij VMBO Maastricht, blijkt uit gesprekken die NU.nl met meerdere ouders voerde. Afgelopen juni kwamen door een klokkenluider grote misstanden aan het licht bij de vmbo-school, die onderdeel is van de scholenkoepel Stichting LVO.

Het is vooral de communicatie vanuit de schoolleiding die ouders boos maakt. Zo blijft onduidelijk of toetsen wel of niet herkanst moeten worden. "Mijn dochter moest een toets herkansen, maar vorige week kregen we ineens een brief dat het toch niet hoefde. Maar als ik in het systeem kijk, dan staat er ineens weer wel dat herkansingen nodig zijn", zegt een van de ouders.

"En daarbij worden ook nog eens steeds andere data gegeven. Zo werd eerst tegen ons gezegd dat de deadline van een herkansing 1 december is, en later kreeg mijn dochter van een leraar te horen dat die deadline 1 april was."

Een andere ouder had juist het tegenovergestelde. "In het overgangsrapport van mijn dochter stond dat ze een vak moest herkansen, maar laatst bij een bijeenkomst op school werden brieven uitgedeeld over wat je moest herkansen, en wij kregen niks. 'Tja, weet ik ook niet', was de reactie van de mentor."

Ouders doen beklag op Facebook-pagina

De chaos op de vmbo-school bleek in juni zo groot dat honderden leerlingen onderdelen van hun examens opnieuw moesten doen. Zo ontbraken onderdelen van examens en was er sprake van grootschalige lesuitval. Ook werden toetsschema's slecht bijgehouden en werd het examenreglement niet gevolgd.

Op een besloten Facebook-pagina doen tientallen ouders van kinderen die dit jaar examen doen hun beklag over de problemen met uitval en de communicatie, die in hun ogen nog steeds niet zijn opgelost.

Afgelopen zomer is een externe examencommissie aan de slag gegaan om voor VMBO Maastricht een nieuw zogeheten PTA op te stellen, een programma van toetsing en afsluiting dat de leerlingen moeten doorlopen om aan het centraal examen mee te kunnen doen.

Huidige leerlingen ondervinden hinder van nieuw PTA

Op basis hiervan zijn de examenleerlingen van vorig schooljaar grotendeels alsnog geslaagd. Maar de huidige leerlingen hebben last van de gevolgen van de herziening van het PTA. Diverse cijfers werden geschrapt, ook als de betreffende vakken met een voldoende waren afgesloten.

"Van mijn dochter zijn de punten vervallen van Engels, Duits en economie. Terwijl ze dyslexie heeft en er dus extra hard voor moest werken", zegt een ouder tegen NU.nl. "Eerst was ik nog blij dat mijn dochter niet in de examengroep zat afgelopen juni, maar inmiddels ben ik ervan overtuigd dat ze beter daar bij had kunnen zitten. Dan was ze er nu van af geweest."

De boosheid is vooral gericht op het bestuur van scholenkoepel LVO en in het bijzonder op voorzitter André Postema. "Ik moet hem niet tegenkomen, want dan dondert hij de trap af", aldus een ouder waar NU.nl mee sprak.

Een andere ouder overweegt zelfs juridische stappen als zijn dochter door de problemen haar diploma niet haalt. "Ik zie het als een zakelijke transactie. Wij betalen en de school verzorgt de opleiding. Als mijn dochter het niet haalt doordat de school een wanprestatie levert, klaag ik ze aan omdat ze hun zakelijke transactie niet nakomen. Ik hou elke minuut uitval bij", stelt hij.

LVO is geschrokken van boosheid

Jan Rijkers, die afgelopen zomer naar aanleiding van de problemen als lid van het college van bestuur van LVO is aangesteld om bij VMBO Maastricht orde op zaken te stellen, is toch wel wat geschrokken van de boosheid van enkele ouders van de huidige vierdejaars. Wel heeft hij begrip voor de onvrede, omdat leerlingen buiten hun schuld cijfers zagen vervallen en in een enkel geval toetsen moeten inhalen.

Volgens hem was het echter noodzakelijk en in het belang van de leerlingen dat het PTA ook voor de huidige vierdejaars herzien werd, aangezien ook zij vorig jaar als derdejaars te maken hadden met het PTA dat de problemen veroorzaakte. "Als we dat niet hadden gedaan, hadden deze leerlingen dit jaar met hetzelfde probleem gezeten als de leerlingen van vorig jaar", meent Rijkers.

De onduidelijkheid over de communicatie verbaast Rijkers: "We hebben vorige week bij de ouderavond heel duidelijk gezegd welke vakken herkanst moeten worden."

Lesuitval leidt tot grote problemen

De lesuitval is volgens de ouders vooral het gevolg van het bestuurlijk handelen van LVO. "Leraren vallen uit door de enorme druk vanuit LVO. De docenten hebben hun hart bij de leerlingen, maar het wordt ze onmogelijk gemaakt doordat ze alle kanten op worden geschoven", aldus een van de ouders.

Exemplarisch is dat een klas na een paar weken in het nieuwe schooljaar alweer toe was aan een vierde mentor. "Vorige week kregen we te horen dat mijn dochter nu een onervaren gymleraar die ze niet kent als mentor krijgt. Toen werden we echt kwaad. Als een mentor ziek wordt, pak dan een leraar waar ze al les van krijgen. Uiteindelijk is de zieke mentor alsnog teruggekomen, hoewel hij dus eigenlijk ziek is."

Om de uitval te beperken, werden leerlingen in de mediatheek aan het werk gezet met een boek. "De boodschap was: zoek het maar uit. Later werd de klas samengevoegd met een andere klas, maar met een leraar die niets van het vak wist en alleen toezicht hield. Inmiddels is dit gelukkig wel opgelost."

Rijkers erkent dat het ziekteverzuim hoog is en dat als noodoplossing leerlingen met een passende opdracht in de mediatheek aan het werk zijn gezet. Volgens hem zijn extra docenten aangetrokken om de leerlingen te begeleiden.

Onderzoek naar bestuurlijk handelen

Kamerlid Paul van Meenen vindt het ondanks de goede bedoelingen tijd dat Postema vertrekt. "Je ziet dat het vertrouwen weg is. De leerlingen, ouders en leraren hebben geen vertrouwen meer in het bestuur. En al helemaal niet in Postema. Het is onbegrijpelijk dat zo'n voorzitter van het bestuur blijft zitten", vindt de D66'er.

De Onderwijsinspectie onderzoekt momenteel het bestuurlijk handelen van LVO en de kwaliteit van het onderwijs op de LVO-scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat weten dat de signalen van ouders en leerlingen in de onderzoeken worden meegenomen. In december moet meer duidelijk worden over de resultaten van de onderzoeken.

Van Meenen: "De minister moet alles doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich kunnen concentreren op hun examen, op hun toekomst. Zodra het rapport van de inspectie er is, moeten er direct maatregelen worden genomen."

Ben jij (oud-)leerling van VMBO Maastricht? En herken je het verhaal wel of juist niet? Deel dan jouw ervaring in de NUjij-reacties onder dit artikel.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!