Gemeenten, politie en veiligheidsdiensten volgen zeker 160 geradicaliseerde moslims. Amsterdam (59), Rotterdam (38), Arnhem (20) en Den Haag (tientallen) houden de meeste mensen uit deze categorie in de gaten.

Het gaat bijvoorbeeld om teruggekeerde Syriëgangers of jongeren die naar extremisme neigen, meldt de Volkskrant donderdag na een rondgang langs gemeenten die voor een persoonsgerichte aanpak geld krijgen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het daadwerkelijke aantal mensen dat gemeenten op de radar hebben, moet hoger liggen. Slechts 9 van de 25 gemeenten die de Volkskrant benaderde, wilden de aantallen noemen.

Twee weken geleden werd terreurverdachte Hardi N. uit Arnhem aangehouden. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch gebeurde dat mede dankzij een melding van de gemeente bij de inlichtingendiensten. N. wordt samen met zes anderen verdacht van het voorbereiden van een grote terroristische aanslag in Nederland.

"Gemeenten spelen een grote rol in tijdige herkenning van radicalisering binnen hun gemeente of regio", schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid eind 2014 in een handreiking voor gemeenten.

"Een voorbeeld is een wethouder Onderwijs die alle schooldirecteuren in de gemeente uitnodigt om te bespreken in hoeverre zij iets merken van radicalisering. Ook in bestuurlijke contacten met religieuze instellingen kunnen signalen van radicaliseringsproblematiek aan de orde komen".