De schoolleiding en docenten van VMBO Maastricht hielden zich niet aan de regels voor school- en eindexamens, concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een eerste rapport over de examenproblemen bij de school.

Het gaat om tekortkomingen bij het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting en de regels uit het examenreglement. Ook de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit werden niet gevolgd.

"Er ontbraken duizenden onderdelen van het schoolexamen", staat in het rapport. "Hierdoor had geen enkele van de 354 examenkandidaten het volledige schoolexamen afgerond voordat het centraal examen begon."

Scholieren konden geen bezwaar maken

De inspectie constateert dat het vaak is voorgekomen dat scholieren het cijfer 1 kregen omdat ze niet kwamen opdagen voor een examen. Daar werd geen melding van gemaakt bij de onderwijsinspectie, de schoolleiding en ouders, terwijl dit wel verplicht is. Ouders en leerlingen konden daardoor geen bezwaar maken.

Volgens de onderwijsinspectie kwam het alleen al in het afgelopen schooljaar 258 keer, bij 117 examenkandidaten, voor dat er een cijfer 1 werd toegekend. "De schoolleiding heeft verzuimd te controleren of docenten de in het schooleigen examenreglement vastgestelde procedures volgden."

Bij VMBO Maastricht werden bij alle vierdejaars de examens afgekeurd. De scholieren moesten hun examens overdoen, waarvoor een zomerschool werd opgericht. Inmiddels zijn 289 leerlingen van de school alsnog geslaagd.

Rapport vormt basis voor vervolgonderzoeken

De Inspectie van het Onderwijs gebruikt het eerste rapport als basis voor een kwaliteitsonderzoek bij VMBO Maastricht en andere scholen van Stichting LVO. Er komt ook een vervolgonderzoek naar het bestuurlijk handelen van de scholenkoepel.

Het LVO-bestuur zegt dat de bevindingen en conclusies uit het rapport "meer dan serieus zijn genomen". Ook belooft het bestuur dat een soortgelijke situatie zich niet meer voordoet.

Slob maakt zich zorgen over VMBO Maastricht

Minister Arie Slob van Onderwijs maakt zich zorgen over de onderwijskwaliteit op de Maastrichtse school. Dat komt mede doordat er nieuwe signalen zijn die tot aanvullend onderzoek leiden. De onderwijsinspectie oefent verscherpt toezicht uit en Slob zelf blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

De minister heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. Hij laat ook weten dat onderzoek naar de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Limburg iets langer op zich laat wachten dan aangekondigd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!