Rechts-extremisten doen vaker dan voorheen uitspraken die geweld aanmoedigen en verheerlijken tegen met name moslims en de overheid. Ze gaan weliswaar zelden over tot geweld, maar de AIVD maakt zich wel zorgen over het klimaat dat in Nederland ontstaat. 

Dat staat in een publicatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

De activiteiten van rechts-extremisten zijn voor het merendeel dus niet gewelddadig, zo wordt vastgesteld. Verbaal geweld - agressief en opruiend taalgebruik - wordt echter wél steeds belangrijker binnen die scene.

Hun zelfvertrouwen groeit als het gaat om confrontaties met het links-extremisme. Daarbij lijken links-extremisten nog altijd eerder bereid om geweld te gebruiken, concludeert de AIVD.

Anti-islamgedachtegoed en alt-right

Onder rechts-extremisten gaat het tegenwoordig vooral om het anti-islamgedachtegoed, terwijl het vroeger meer neonazistische, fascistische en antisemitische ideeën betrof.

Verder is de alt-rightvisie (alternative right, rechts-extremistische ideologie) vanuit de Verenigde Staten overgewaaid en probeert die te wortelen in onze samenleving en openbaar bestuur. Door het gebruik van sociale media is er bovendien steeds meer 'ongeorganiseerd' rechts-extremisme, in plaats van min of meer afgebakende groepen zoals voorheen.

Fascinatie voor wapens

Daarnaast is het (online) taalgebruik steeds gewelddadiger en de fascinatie voor wapens groot.

Er wordt in het algemeen niet snel overgegaan tot geweld, maar het risico dat eenlingen of kleine groepen naar geweld grijpen is wel groter dan in het verleden.

De AIVD spreekt naar eigen zeggen specifiek van rechts-extremisme als aan "de definitie van extremisme wordt voldaan en daarbij één of meer van de volgende denkbeelden centraal staan". Het gaat dan om vreemdelingenhaat, haat jegens vreemde (cultuur)elementen en ultranationalisme.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!