Boeren uit Zuidoost-Brabant mogen ook de komende tijd geen water uit beken en sloten halen om hun akkers te besproeien. 

Het water staat nog steeds te laag door de droogte in de zomer. Pas als er genoeg water is, wordt het verbod opgeheven. Waterschap De Dommel weet nog niet wanneer dat het geval is.

Het oppompverbod gold eigenlijk tussen 1 april en 1 oktober, het droogteseizoen. Maar de duur van het verbod wordt nu verlengd vanwege "de blijvend lage waterstanden". Het slootwater mag wel worden gebruikt om vee te laten drinken en om branden te blussen.

In het gebied van waterschap De Dommel liggen steden als Tilburg en Eindhoven.