Uitkeringsinstantie UWV gaat fraude met WW-uitkeringen harder aanpakken. Zo wordt intensiever gecontroleerd of iemand ook echt in Nederland is om werk te zoeken, wordt de adrescontrole verscherpt en wordt beter opgetreden tegen tussenpersonen die de fraude mogelijk maken.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV hebben hierover afspraken gemaakt.

Indien nodig komt er volgens het ministerie meer persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden, eventueel met een tolk erbij. Onlangs bleek dat Poolse arbeiders via allerlei schimmige bureaus op grote schaal met WW-uitkeringen sjoemelen.

Koolmees was bovendien bezorgd over de bedrijfscultuur bij het UWV: personeel van de uitkeringsinstantie zou wegkijken bij fraude met WW-uitkeringen. Als er een vermoeden van fraude is, vergt onderzoek veel tijd en daar zouden de uitkeringsdeskundigen onvoldoende tijd voor krijgen.