Het duurt nog maanden voor de stand van het grondwater in Nederland weer op een normaal peil is. Waterschappen in de droogste gebieden denken dat de stand pas volgend voorjaar helemaal is hersteld. Dit gebeurt alleen als er in het najaar en de winter een gebruikelijke hoeveelheid neerslag valt.

Nederland heeft nu nog steeds te maken met een neerslagtekort, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) donderdag. In het westen is de situatie flink verbeterd, maar bij acht waterschappen in het zuiden en oosten van het land geldt nog een sproeiverbod.

Waterbedrijf Vitens heeft in de extreem hete en droge zomermaanden ook een aanslag op de grondwatervoorraad gedaan. Het bedrijf heeft in Gelderland en Overijssel op verschillende momenten meer grondwater opgepompt dan volgens de vergunning is toegestaan.

Dat was volgens Vitens nodig, omdat er anders geen water meer uit de kraan zou komen. Boeren in waterwingebieden hebben daardoor schade geleden. Die droogteschade krijgen ze extra snel uitgekeerd, heeft Vitens beloofd.

Neerslagtekort lijkt zich te stabiliseren

Omdat het neerslagtekort zich lijkt te stabiliseren, is het speciale team van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat zich bezighield met watertekorten donderdag opgeheven. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer laten weten.

Ook is het niet meer nodig om zoet water vanuit Utrecht naar de Randstad te transporteren. De binnenvaart heeft nog wel te maken met vertragingen bij sluizen en een beperking van de lading, omdat het water in de grote rivieren nog steeds erg laag staat. Volgende week zakt het waterpeil mogelijk nog verder, aangezien in het stroomgebied van de Rijn bijna geen regen wordt verwacht.

Een door de minister ingestelde werkgroep gaat de problemen met het grondwater inventariseren. Onder anderen natuurbeheerders pleiten al langer voor een hoger grondwaterpeil, maar akkerbouwers zijn daar niet voor.