Groningen gaat als eerste Nederlandse stad een rookverbod instellen voor publieke ruimtes in de buurt van instellingen die om een rookvrije zone vragen. Een van deze instellingen is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

Nog ruim dertig andere instellingen hebben laten weten ook een rookverbod rond hun gebouwen te willen. Het gaat daarbij onder meer om scholen.

De gemeenteraad heeft woensdag met het voorstel ingestemd en zal de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen. Niet alleen sigarettenrook, maar ook "hinderlijke rook(gassen) van auto's, motoren en bromfietsen" zijn verboden in de buurt bij de instellingen.

"Het doel van de regeling is om bezoekers van bepaalde plaatsen te beschermen tegen hinder door rook(gassen)", aldus het Groningse college van burgemeester en wethouders.

"Te denken valt aan plaatsen waar met name kwetsbare mensen, zoals kinderen, gebruik van maken. In de praktijk zal het dan gaan om de in- en uitgangen van scholen, theaters en ziekenhuizen."

Stoppen we wel echt met roken?
90
Stoppen we wel echt met roken?