Het gerechtshof in Den Haag neemt binnen zeven tot acht weken een besluit over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van de tabaksindustrie, zegt advocaat Bénédicte Ficq. De advocaat die op vervolging aandringt, deed haar uitspraak woensdag na afloop van een zitting. 

Ficq, de tabaksindustrie en het Openbaar Ministerie (OM) kregen de kans om hun standpunt aan het hof toe te lichten.

Omdat het een besloten zitting was, mag Ficq geen inhoudelijke mededelingen doen. Wel zei ze dat de betrokkenen alle ruimte kregen om hun argumenten te bespreken en dat de sfeer prettig was. De betogen werden af en toe alleen onderbroken door vragen van de drie raadsheren.

Het OM liet begin dit jaar weten dat er binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden zijn voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten. Ficq startte daarop een zogeheten artikel 12-procedure om te proberen alsnog vervolging af te dwingen.

"Roken is geen vrije keuze, het is een ernstige verslaving. Als het gerechtshof dat beseft, gecombineerd met het feit dat sigaretten veel en veel hogere waarden giftige stoffen bevatten dan is toegestaan, denk ik dat we een grote kans maken", zei Ficq voor aanvang van de zitting.

Stoppen we wel echt met roken?
90
Stoppen we wel echt met roken?

Advocaat deed twee jaar geleden aangifte

Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënt Annemarie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland. Volgens hen is sprake van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrifte. De tabaksindustrie heeft sigaretten naar het oordeel van de klagers bewust verslavend gemaakt.

De voorzittende rechter van het hof trok zich begin deze week terug uit de rechtszaak. Ficq had gehoord dat hij tijdens een privéaangelegenheid zou hebben gezegd dat "roken ieders eigen verantwoordelijkheid is". Ze vreesde daarom dat hij vooringenomen was en vond dat hij niet kon aanblijven.

Een van de raadsheren nam zijn taak over en er kwam een nieuwe raadsheer bij.