Defensie zou onvoldoende bescherming bieden aan medewerkers met het grootste risico op blootstelling aan de stof chroom-6, blijkt volgens Nieuwsuur uit interne documenten die het actualiteitenprogramma in handen heeft.  

Uit deze documenten zou blijken dat personeel nog steeds in hogere mate aan de mogelijk kankerverwekkende stof wordt blootgesteld dan wettelijk is toegestaan. 

Dit gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers die vliegtuigonderdelen onderhouden, aldus het actualiteitenprogramma. 

De beschermingsmaatregelen die zijn ingesteld, zoals het gebruik van maskers en overalls, worden niet altijd goed uitgevoerd. Dit schetst Nieuwsuur op basis van een rapport uit april 2018.

In 60 seconden: Wat is chroom-6?
60
In 60 seconden: Wat is chroom-6?

Materieel wordt niet vervangen

Daarnaast zou het materieel dat chroom-6 bevat niet vervangen worden door chroomvrij materieel. Volgens Nieuwsuur bevatten onder meer onderdelen van gasmaskers nog altijd de stof chroom-6. 

Ondanks dat de blootstelling onder de maximale waarde zou liggen, is Defensie wel verplicht ze te vervangen. Defensie laat in een reactie aan het actualiteitenprogramma weten dat de gasmaskers in kwestie op termijn niet meer gebruikt zullen worden. Er wordt geen einddatum genoemd.

Defensie bood eerder excuses aan

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) bood in juni haar excuses aan. Ze richtte zich op alle (oud-)medewerkers die schade hebben geleden door chroom-6.

Een commissie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed onderzoek naar het gebruik van chroomverf en de gevolgen hiervan. Hieruit bleek dat Defensie al decennia wist van de schadelijke effecten van blootstelling aan chroom-6, maar dat werknemers en bedrijfsartsen dit niet te horen hebben gekregen. Ook voldeden werkplekken niet aan de regels.

Defensie nam de aanbevelingen uit het rapport over en kwam onder meer met een collectieve schaderegeling. Betrokkenen kunnen hierdoor aanspraak maken op een bedrag van tussen de 5.000 en 40.000 euro.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!