De rechter die de zaak tegen tabaksfabrikanten behandelt, heeft gevraagd zich terug te mogen trekken. Dit na een verzoek van advocaat Bénédicte Ficq, die stelt dat Jan Wolter Wabeke vooringenomen is. 

De verschoningskamer van het gerechtshof behandelt de aanvraag van de rechter maandag nog, waarna de beslissing bekend wordt gemaakt.

Ficq stelde van een bron gehoord te hebben dat Wabeke zou hebben gezegd dat "roken ieders eigen verantwoordelijkheid is". De zaak zou volgens de advocaat niet meer onpartijdig behandeld kunnen worden. 

"Mocht het verschoningsverzoek toegewezen worden, dan gaat een nieuwe raadsheer deel uitmaken van de meervoudige bezetting om de zaak te behandelen. De procedure loopt hierdoor naar verwachting geen vertraging op", zegt het gerechtshof.

Woensdag dient de zaak over de eventuele vervolging van de tabaksindustrie. Het gerechtshof oordeelt dan of het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging moet overgaan.

Ficq overweegt uitstel van zaak te vragen

Justitie meldde in februari dat er binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden voor zijn. Ficq startte daarop een zogeheten artikel 12-procedure, om alsnog vervolging af te dwingen.

In een reactie noemt Ficq de beslissing van Wabeke "terecht" en "heel prettig voor de zaak". "We hebben nu in elk geval niet de vrees dat we te maken hebben met een partijdige rechter. In die zin is dat wel een opluchting."

Volgens de advocate is het geen uitgemaakte zaak dat de rechtszaak zonder vertraging door kan gaan. "Het klaagschrift omvat bijna duizend pagina's. De nieuwe rechter moet zich wel kunnen inlezen." Daarom overweegt ze woensdag uitstel van de behandeling te vragen. "De kans is groot dat ik een verzoek doe tot aanhouding", aldus Ficq.

Aangifte omvat onder meer zware mishandeling

De tabaksindustrie wordt in de aangifte onder meer beschuldigd van zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte.

Zo wordt gesteld dat sigaretten extra verslavend worden gemaakt door de toevoeging van honderden stoffen. Door middel van kleine gaatjes in filters van 'sjoemelsigaretten' zouden testmachines worden bedrogen die de schadelijkheid van sigaretten meten. Deze claim is bevestigd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).