Het aantal mensen dat naar eigen zeggen het slachtoffer werd van criminaliteit is de afgelopen vijf jaar flink gedaald. Vorig jaar werd 15 procent van de bevolking getroffen door een gewelds-, vermogens- of vandalismedelict. In 2012 was dat 20 procent.

Dat staat in de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gegevens daarin zijn gebaseerd op wat de 150.000 deelnemers zelf hebben aangegeven.

In alle leeftijdsgroepen was een daling te zien. Bij jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 65 jaar was de daling de afgelopen vijf jaar het grootst.

Ondanks de afname onder jongeren, hadden zij in 2017 in verhouding nog het meest te maken met criminaliteit. De kans dat zij het slachtoffer worden van criminaliteit is twee keer zo groot als onder 65-plussers. Opvallend is dat jongeren vijf keer vaker het slachtoffer waren van geweldsdelicten dan ouderen. 

Het aantal mensen dat zegt te maken te hebben gehad met geweld, daalt per leeftijdscategorie een aantal procent. Dat geldt ook voor vermogensdelicten. Het aantal mensen dat te maken krijgt met vandalisme is het grootst in de leeftijdsgroepen tussen 25 en 65 jaar.

Jongeren zijn het vaakst verdachte

Behalve slachtoffer zijn jongeren in vergelijking met andere leeftijdsgroepen ook vaker verdachte van een misdrijf. In 2017 verdacht de politie 208 van elke 10.000 18- tot 25-jarigen van het plegen van een misdrijf. In 2012 was dat aantal nog 366 per 10.000 jongeren.

Onder hetzelfde aantal 25- tot 45-jarigen zijn dat 135 personen. Dat is een daling van zestig mensen per 10.000. Bij 45- tot 65-jarigen zijn dat er 64, dat waren er in 2012 nog 93. Onder de 65-plussers zijn dat 18 per 10.000 mensen, 9 minder dan in 2012.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!