De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer verzocht om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 1.100. De Provinciale Staten (PS) had in juli al hiertoe besloten.

In het kort

  • Geen verandering in populatie heckrunderen
  • Herplaatsing van paarden in voorjaar
  • Aantal edelherten door afschot terug naar 490
  • Telling van totale aantal dieren in oktober

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft de PS geadviseerd over de uitvoering van het besluit, aldus de provincie dinsdag. De heckrunderen kunnen volgens dit advies op het huidige aantal blijven.

De raad adviseert verder om de konikpaarden in andere gebieden te herplaatsen. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben de sociale samenstelling van de groep paarden de afgelopen maanden onderzocht. Hieruit blijkt dat de bestaande sociale verbanden zo veel mogelijk in stand kunnen worden gehouden.

Staatsbosbeheer bouwt komende tijd een vangkraal, waarin de paarden worden opgevangen en bijgevoerd. In het voorjaar worden de paarden in kleine groepen naar hun nieuwe bestemmingen verhuisd.

Herplaatsing edelherten is niet mogelijk

Volgens de raad levert herplaatsen te veel stress op voor de edelherten. Daarom is besloten om de populatie door afschot te verkleinen. Er blijven 490 herten over, naar het eerdere advies van de commissie-Van Geel.

Staatsbosbeheer houdt bij het afschieten van de dieren rekening met het paarseizoen, wat betekent dat de eerste herten vanaf eind oktober worden afgeschoten. Vanaf dat moment is er extra toezicht in de Oostvaardersplassen. Hiermee hoopt de provincie te voorkomen dat bezoekers zich op verboden terreinen gaan begeven.

De provincie Flevoland heeft ook laten onderzoeken of anticonceptie een middel kan zijn om het aantal grote grazers terug te brengen. Volgens de Universiteit Utrecht is dit op korte termijn geen geschikte methode.

Aantal dieren in Oostvaardersplassen onbekend

Het is nog niet bekend hoeveel dieren precies worden verhuisd en hoeveel er worden afgeschoten. Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer leven in de Oostvaardersplassen zeker duizend edelherten. In oktober is er een telling van het aantal dieren.

Afgelopen winter zijn in totaal 3.226 dieren in de Oostvaardersplassen gestorven, waarvan 89 procent door Staatsbosbeheer werd afgeschoten. Door het hoge sterftecijfer ontstond er veel discussie over het bestaan van de Oostvaardersplassen.

Een aantal activisten besloot zelf de grote grazers bij te voeren. Hoewel Staatsbosbeheer het hier niet mee eens was, werd vanwege de grote maatschappelijk ophef besloten om dit zelf ook te doen. De activisten kregen toen het verzoek om te stoppen met bijvoeren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!