Van de mensen die de afgelopen tien jaar door brand in huis zijn omgekomen, zijn de meeste ouderen. In totaal kwamen in die tien jaar 311 mensen om bij 287 woningbranden.

Van de omgekomen mannelijke slachtoffers is een derde 65 jaar of ouder en van de vrouwelijke slachtoffers is dat ruim de helft.

Roken, waardoor een meubelstuk vlam vat, is de belangrijkste brandoorzaak, concludeert het Instituut Fysieke Veiligheid in een woensdag verschenen 'trendanalyse'.

Zes op de tien fatale woningbranden zijn veroorzaakt door menselijk handelen. "Naast onvoorzichtigheid bij roken (26 procent) gaat het met name om onvoorzichtigheid bij koken (15 procent) en onvoorzichtigheid bij open vuur (10 procent)", aldus lector brandpreventie René Hagen.